sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Dodatek Excel Amount In Words
(kwota słownie po angielsku / amount in words in English)
opis, polecenia, przykłady, pobieranie, instalacjaFunkcja Amount In Words - Opis dodatku i informacje ogólne
Convert numbers to words in Excel


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.

Dodatek (Excel Add-In) inwords.xla udostępnia polecenie/formułę prezentującą liczbę/kwotę (zapis cyfrowy) w zapisie słownym (tekst) w języku angielskim zgodnie z obowiązującymi zasadami. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (do 36 miejsc przed przecinkiem). Dodatek umożliwia prezentację liczby na dwa sposoby:
- używając skali długiej
- lub skali któtkiej.
Skala długa (tradycyjna europejska) obowiązuje m.in. w Polsce i innych krajach starego kontynentu natomiast skalę krótką (amerykańska) stosuje się np. w USA i (z niewielką modyfikacją) w Wielkiej Brytanii. Różnice w nazewnictwie liczb według skali długiej i krótkiej rozpoczynają się od miliarda w zwyż. Dodatek domyślnie prezentuje kwotę stosując nazewnictwo tradycyjne europejskie.

Jak uzyskać angielski zapis słowny kwoty w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Kwota Słownie po angielsku wystarczy że wpiszesz formułę a tekst zapisu słownego pojawi się 'sam' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !Formuła ExcelAmount In Words - Składnia polecenia:


=inwords(kwota)

kwota - liczba w zapisie cyfrowym - kwota, którą chcemy sformatować na tekst=inwords(kwota;"symbol")

symbol - w przypadku podania drugiego argumentu zostanie on użyty jako waluta=inwords(kwota;"";"US")

US - w przypadku podania trzeciego argumentu jako 'US' zapis słowny kwoty zostanie zaprezentowany przy zastosowaniu skali krótkiej (amerykańskiej)
Pobieranie dodatku Amount In Words (kwota slownie w języku angielskim)
i odnośniki do innych formuł Excel

How To Convert Numeric Value Into English Words In Excel


pobierz dodatek Excel - kwota słownie po angielsku

Zobacz inne dodatkowe formuły Excel:
- kwota słownie po polsku,
- kwota słownie po niemiecku,
- kwota słownie po francusku,
- kwota słownie po rosyjsku,
- sprawdzanie nr PESEL, konta, regon, NIP, dowodu,
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płac,
- odsetki własne umowne,
- odsetki ustawowe 1990-2022,
- rekompensata 40, 70, 100 EUR za spóźnienie w płatności,
- odsetki podatkowe ZUS, VAT, PIT, etc. (1998-2022),
- odsetki maksymalne dopuszczalne ograniczone ustawowo,
- odsetki lombardowe NBP,
- kursy średnie walut NBP 2022 2021 2020 2019, 2018, 2017 tabela A,
- kursy średnie walut NBP 2017 - 2012 tabela A i B,
- adres Urządu Skarbowego cała Polska
Formuła kwota słownie w j.angielskim - Przykłady zastosowań
SpellNumber - Convert Number To Words In ExcelRys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej liczbę w zapisie słownym podając dane (kwotę do zapłaty;walutę) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - kwota słownie po angielsku - formuła w Excel

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji formatującej kwotę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) podając w formule adres komórki (kwotę) i walutę 'euro' poza formułą i w formule.

przykład 2 - kwota słownie po angielsku - formuła w Excel

przykład 3 - kwota słownie po angielsku - formuła w Excel

Rys. 4 i 5. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Prezentacja nazewnictwa liczb w skali krótkiej i porównanie skal długiej i krótkiej.

przykład 4 - kwota słownie po angielsku - formuła w Excel

przykład 5 - kwota słownie po angielsku - formuła w ExcelFunkcja Kwota Słownie po angielsku - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel
Change the number to Word in Excel with this formula

Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:
   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła Kwota Słownie (amounts in letters converter)
- Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dodatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła amount in words) będą aktywne.


Excel add-in Amount In Words in English


Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB Excel Add-In Amount In Words in English (Spell Number in Excel)