sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR WALUTOWY NBP 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Dodatek Excel Kursy Średnie Walut tabele A i B
opis funkcji, dostępne polecenia, przykłady zastosowań,
pobieranie, instalacjaFunkcja Kurs Średni NBP A B - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek, (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office, umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie stosownego polecenia w komórce arkusza kalkulacyjnego.

Kalkulator Walutowy NBP : kurssrnbp2016ab.xla, kurssrnbp2015ab.xla, kurssrnbp2014ab.xla, kurssrnbp2013ab.xla, kurssrnbp2012ab.xla udostępnia polecenia/formuły:
- prezentującą kurs średni zadanej waluty obcej w złotych zgodnie z wskazaną z daty tabelą A lub B kursów średnich wyliczanych i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski,
- przeliczającą sumę w walucie obcej na polskie złote według wskazanego z daty kursu średniego NBP,
- wykonującą inne zadania szczegółowo opisane poniżej.
W przypadku braku tabeli ogłoszonej w zadanym dniu formuła zwraca kurs wg tabeli z dnia poprzedniego.

Jak automatycznie uzyskać / pobrać średni kurs NBP waluty obcej w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkom Kursy Średnie NBP wystarczy że wpiszesz formułę a kurs średni NBP waluty obcej pojawi się 'sam' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !Formuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2012ab.xla:


=NBPks2012ab(data;waluta) - zwraca kurs średni wg tabeli A lub B (stosownie do zadanej waluty) Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs wg tabeli najbliższej poprzedniej. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2012ab(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w podanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu ogłoszonego w najbliższym dniu poprzednim.

=NBPdata2012ab(data;typ_tabeli) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, typu A lub B, ewentualnie, w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPtab2012ab(data;typ_tabeli) - zwraca numer tabeli kursów, typu A lub B, ogłoszonej przez NBP w zadanym dniu. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPprz2012ab(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla kursów średnich ogłaszanych przez NBP, czyli dla jakiej ilości waluty NBP ogłasza kurs średni (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, 10000 dla STD, itd.)

=NBPnaz2012ab(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2013ab.xla:


=NBPks2013ab(data;waluta) - zwraca kurs średni wg tabeli A lub B (stosownie do zadanej waluty) Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs wg tabeli najbliższej poprzedniej. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2013ab(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w podanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu ogłoszonego w najbliższym dniu poprzednim.

=NBPdata2013ab(data;typ_tabeli) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, typu A lub B, ewentualnie, w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPtab2013ab(data;typ_tabeli) - zwraca numer tabeli kursów, typu A lub B, ogłoszonej przez NBP w zadanym dniu. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPprz2013ab(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla kursów średnich ogłaszanych przez NBP, czyli dla jakiej ilości waluty NBP ogłasza kurs średni (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, 10000 dla STD, itd.)

=NBPnaz2013ab(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2014ab.xla:


=NBPks2014ab(data;waluta) - zwraca kurs średni wg tabeli A lub B (stosownie do zadanej waluty) Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs wg tabeli najbliższej poprzedniej. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2014ab(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w podanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu ogłoszonego w najbliższym dniu poprzednim.

=NBPdata2014ab(data;typ_tabeli) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, typu A lub B, ewentualnie, w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPtab2014ab(data;typ_tabeli) - zwraca numer tabeli kursów, typu A lub B, ogłoszonej przez NBP w zadanym dniu. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPprz2014ab(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla kursów średnich ogłaszanych przez NBP, czyli dla jakiej ilości waluty NBP ogłasza kurs średni (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, 10000 dla STD, itd.)

=NBPnaz2014ab(waluta) - zwraca pełną nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2015ab.xla:


=NBPks2015ab(data;waluta) - zwraca kurs średni wg tabeli A lub B (stosownie do zadanej waluty) Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs wg tabeli najbliższej poprzedniej. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2015ab(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w podanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu ogłoszonego w najbliższym dniu poprzednim.

=NBPdata2015ab(data;typ_tabeli) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, typu A lub B, ewentualnie, w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPtab2015ab(data;typ_tabeli) - zwraca numer tabeli kursów, typu A lub B, ogłoszonej przez NBP w zadanym dniu. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPprz2015ab(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla kursów średnich ogłaszanych przez NBP, czyli dla jakiej ilości waluty NBP ogłasza kurs średni (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, 10000 dla STD, itd.)

=NBPnaz2015ab(waluta) - zwraca pełną nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2016ab.xla:


=NBPks2016ab(data;waluta) - zwraca kurs średni wg tabeli A lub B (stosownie do zadanej waluty) Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs wg tabeli najbliższej poprzedniej. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2016ab(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w podanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu ogłoszonego w najbliższym dniu poprzednim.

=NBPdata2016ab(data;typ_tabeli) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, typu A lub B, ewentualnie, w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPtab2016ab(data;typ_tabeli) - zwraca numer tabeli kursów, typu A lub B, ogłoszonej przez NBP w zadanym dniu. Zamiast typu tabeli można podać symbol waluty, a fomuła rozpozna właściwy typ tabeli.

=NBPprz2016ab(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla kursów średnich ogłaszanych przez NBP, czyli dla jakiej ilości waluty NBP ogłasza kurs średni (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, 10000 dla STD, itd.)

=NBPnaz2016ab(waluta) - zwraca pełną nazwę zadanej waluty
Pobieranie dodatku Kursy Średnie A B NBP i odnośniki do innych funkcji Excel

pobierz dodatek Excel - kursy średnie AB NBP 2012 pobierz dodatek Excel - kursy średnie AB NBP 2013
pobierz dodatek Excel - kursy średnie AB NBP 2014 pobierz dodatek Excel - kursy średnie AB NBP 2015
pobierz dodatek Excel - kursy średnie AB NBP 2016

Inne formuły Excel:
- kalkulator wynagrodzenie netto-brutto płace,
- kalkulator odsetki ustawowe 1990-2022,
- 100 EUR za spóźnioną zapłatę koszty odzyskiwania,
- kalkulator odsetki umowne dowolne własne,
- kalkulator odsetki maksymalne dozwolone,
- kalkulator odsetki podatkowe PIT, ZUS, VAT,
- kalkulator odsetki lombardowe NBP,
- kwota słownie w Excel,
- kwota po angielsku w Excel,
- kwota po niemiecku w Excel,
- kwota po francusku w Excel,
- kwota po rosyjsku w Excel,
- sprawdzanie numeru NIP, konta, regon, pesel,
- adres Urządu Skarbowego cała Polska
Kalkulator walutowy kursy średnie A, B NBP - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej kurs średni NBP podając dane (datę i walutę) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - kurs średni waluty obcej wg tabel A i B ogłaszanych przez NBP - formuła w Excel

Rys. 2. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji obliczającej wartość w PLN zadanej kwoty w walucie obcej wg kursu średniego NBP obowiązującego w zadanym dniu, podając dane (datę, walutę, kwotę) w formule.

przykład 2 - kursy średnie NBP waluty obcych - formuła w Excel

Rys. 3. Fragment arkusza kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji obliczającej wartość w polskich złotych zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej wg kursu NBP ogłoszonego w tabeli z dnia poprzedniego (w stosunku do daty zdarzenia) podając w formule adresy komórek (datę-1,walutę,kwotę).

przykład 3 - kursy średnie NBP waluty obcych - formuła w Excel

Rys. 4. Fragment arkusza kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykład użycia różnych funkcji dodatku Kursy Średnie NBP tabel A i B podając w formułąch adresy komórek. Uwaga dodatkowa: Pomniejszenie daty o jeden skutkuje wskazanie kursu z dnia poprzedniego.

przykład 4 - kursy średnie NBP waluty obcych - formuła w ExcelFunkcja Kursy Średnie NBP - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel


Instalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła kurs średni waluty obcej w złotych wg tabel A i B NBP) będą aktywne.

Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB