sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Dodatek Excel Weryfikacja Numerów
kont rachuku bankowego, regon, pesel, NIP, nr dowodu osobistego
opis, polecenia, przykłady, pobieranie, instalacjaFunkcja Weryfikuj Numer - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.
Dodatek Weryfikuj Numer udostępnia polecenie/formułę sprawdzającą poprawność formalną i logiczną numerów:
- rachunków bankowych w formacie IBAN, w tym rozpoznaje nr i prezentuje nazwę banku,
- regon,
- pesel, w tym rozpoznaje i prezentuje płeć i datę urodzenia,
- NIP,
- dowód osobisty,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami nadawania i sprawdzania poszczególnych typów numerów.

Jak sprawdzić / zweryfikować poprawność numeru konta, nr regon, pesel, nip czy dowodu osbistego w programie Microsoft Excel ?

Jak sprawdzić jaki to bank ? Jak poznać płeć po numerze pesel ?

Dzięki dodatkowi Weryfikuj Numer wystarczy, że wpiszesz formułę a numer sprawdzi się 'sam' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !


Formuła Weryfikuj Numer - Składnia polecenia


=wbank(numer) - zwraca informację o wyniku weryfikacji i nazwę rozpoznago banku.
=wregon(numer) - zwraca informację o wyniku sprawdzania podanego nr regon.
=wpesel(numer) - zwraca informację o wyniku sprawdzenia numer pesel.
=wnip(numer) - zwraca inf. o poprawności lub błędzie w podanym NIP.
=wdo(numer) - zwraca wynik sprawdzania numeru dowodu osobistego.

=bank(numer) - zwraca podany nr konta lub informację o negatywnym wyniku weryfikacji.
=regon(numer) - zwraca podany nr regon lub inf. o negatywnym wyniku weryfikacji.
=pesel(numer) - zwraca podany nr pesel lub inf. o błędnym numerze pesel.
=nip(numer) - zwraca podany nr NIP lub informację o błędzie.
=dos(numer) - zwraca podany nr dowodu osobistego lub inf. o błędzie.
Pobieranie dodateku Weryfikuj Numer i odnośniki do innych funkcji dodatkowych Excel


pobierz dodatek Excel - weryfikuj numer konta regon pesel nip dowód osobisty

Zobacz inne formuły excel:
- kursy średnie walut NBP 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 tabela A,
- kursy średnie walut NBP 2017 - 2012 tabela A i B,
- płace w Excel ZUS, wynagrodzenie netto/brutto, zasiłki
- odsetki umowne dowolne własne,
- odsetki ustawowe 1990-2022,
- odsetki maksymalne 2006-2022,
- odsetki podatkowe 1998-2022 VAT, ZUS, itd.,
- odsetki lombardowe NBP 1992-2022,
- kwota słownie po polsku,
- kwota słownie po angielsku,
- kwota słownie po niemiecku,
- kwota słownie po francusku,
- kwota słownie po rosyjsku,
- Urząd Skarbowy adres cała Polska,
Formuła sprawdź numer konta, regon, pesel, nip, dowodu osobistego - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji weryfikującej numer rachunku bankowego (numer konta) podając w formule adres komórki.

przykład 1 - weryfikuj numer konta rachunku bankowego, nip, pesel, regon, do - formuła w Excel

Rys. 2. i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykłady użycia funkcji weryfikuj numer (sprawdzanie numerów kont, regon, pesel, NIP i dowodu osobistego) podając dane (numer) bezpośrednio w formule.

przykład 2 - weryfikuj nr konta regon pesel nip dowód osobisty - formuła w Excel
przykład 3 - sprawdź numery kont, regon, pesel, nip, dowodu osobistego - formuła w ExcelFormuła sprawdzanie numerów - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel

Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:
   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła sprawdzenie numeru - Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dodatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła weryfikacja nr kont, nip, pesel, regon, dowód osobisty) będą aktywne.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB