sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR ODSETEK MAKSYMALNYCH
Dodatek Excel Odsetki Maksymalne 2023...2006
opis funkcji, składnia polecenia, przykłady zastosowań,
pobieranie, instalacjaFunkcja Odsetki Maksymalne - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce stosownego polecenia.

Dodatek oblodsm.xla (kalkulator odsetki maksymalne) udostępnia polecenie/formułę obliczającą wysokość odsetek maksymalnych (ustawowo ograniczoną wysokość maksymalną odsetek umownych) zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni ich trwania (tabela od roku 2006 do 2023). W przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia istniejącej w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek maksymalnych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Formuła posiada również funkcję sprawdzającą czy dzień wymagalności wypada w niedzielę lub święto i w takim przypadku liczy odsetki od pierwszego po nim dnia roboczego.

Jak obliczyć wysokość odsetek maksymalnych w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Odsetki Maksymalne wystarczy że wpiszesz formułę a odsetki maksymalne liczą się 'same' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !


Formuła Odsetki Maksymalne - Składnia polecenia:


=odsm(data1;data2;kwota;cyfra;cyfra2)

data1 - data wymagalności (data, do której należało uregulować zobowiązanie),
data2 - data wpłaty lub data, do której chcemy naliczyć odsetki maksymalne,
kwota - kwota zaległości (kwota, od której chcemy liczyć odsetki maksymalne),
cyfra - rodzaj odsetek (0 -odsetki maksymalne, 1 -odsetki maksymalne za opóźnienie art.481 kc),
cyfra2 - gdy cyfra2 będzie cyfrą inną niż jeden (np. 0), data wymagalności nie będzie korygowana o niedziele i święta.
Pobieranie dodatku Odsetki Maksymalne i odnośniki do innych funkcji dodatkowych


pobierz dodatek Excel - Odsetki Maksymalne

Inne dodatkowe formuły / funkcje w Excel:
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator wynagrodzeń,
- kursy średnie NBP 2023 2021 2020 2019 2018 2017 walut obcych tabela A,
- kursy średnie NBP 2018 2017 2016 2015 2014 walut obcych tabele A i B,
- odsetki ustawowe 1990-2023,
- odsetki umowne dowolne własne,
- odsetki podatkowe 2006-2023,
- odsetki wg stóp kredytu lombardowego NBP 1992-2023,
- kwota słownie w języku polskim,
- kwota slownie w języku angielskim,
- kwota slownie w języku niemieckim,
- kwota slownie w języku francuskim,
- weryfikacja konta bankowego, numerów: regon, pesel, NIP, dowodu osobistego,
- adresy Urzędów Skarbowych cała Polska,
Kalkulator Odsetek Maksymalnych - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wysokość odsetek maksymalnych podając dane (termin wymagalnośći; datę spełnienia świadczenia; kwotę zaległośći) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - odsetki maksymalne - obliczanie w Excel

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykłady użycia funkcji obliczającej wysokość odsetek maksymalnych podając w formule adresy komórek. (data wymalności zobowiązania; data wpłaty; kwota zobowiązania)

przykład 2 - odsetki maksymalne - obliczanie w Excel

przykład 3 - odsetki maksymalne - obliczanie w ExcelFormuła Odsetki Maksymalne - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel

Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:
   C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła Odsetki Maksymalne - Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dodatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (kalkulator odsetki maksymalne) będą aktywne.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 SB