sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KWOTA SŁOWNIE W JĘZYKU POLSKIM
Dodatek Excel Kwota Słownie po polsku (liczby do 1035)
opis, składnia polecenia, przykłady, pobieranie, instalacja
Funkcja Kwota Słownie - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Office firmy Microsoft umożliwia korzystanie z zawartych w nim formuł w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych, tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.

Dodatek slownie.xla udostępnia polecenia/formuły prezentujące liczbę/kwotę (zapis cyfrowy) w zapisie słownym (tekst) zgodnie z obowiązującymi zasadami w języku polskim. Funkcja rozpoznaje kwoty/liczby do kwintyliardów włącznie (36 miejsc przed przecinkiem). Funkcja umożliwia także konwersję do zapisu słownego szeregów cyfr innych niż kwoty np. numeru rachunku bankowego.

Jak uzyskać zapis słowny kwoty w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Kwota Słownie wystarczy że wpiszesz formułę a tekst zapisu słownego pojawi się 'sam' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !Formuła Excel Kwota Słownie - Składnia polecenia:efekt:    dwieście jeden PLN 99/100

funkcja: =slownie(Kwota)    lub    =slownie(Kwota;"Waluta")

kwota - liczba w zapisie cyfrowym - kwota, którą chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się kwota,

Waluta - domyślnie: PLN - podanie drugiego argumentu nie jest obowiązkowe i można go pominąć, w przypadku jego podania zostanie on użyty jako waluta.


- - -

efekt:    dwieście jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

funkcja: =zlotych(Kwota)    lub    =zlotych(Kwota;"GroszeSlownie")

kwota - liczba w zapisie cyfrowym - kwota, którą chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się kwota,

GroszeSlownie - domyślnie: grosze słownie - podanie drugiego argumentu nie jest obowiązkowe. Jego podanie (może być dowolna cyfra lub litera np. 1) spowoduje, że kwota groszy zostanie zaprezentowana w cyfrach np: 99/100.


- - -

efekt:    jeden*dwa*zero*jeden

funkcja: =slownie1(cyfry)    lub    =slownie1(cyfry;"Lacznik")

cyfry - szereg cyfr np. nr rachunku bankowego, umowy, aktu, telefonu, etc., który chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się numer,

Lacznik - podanie drugiego argumentu nie jest obowiązkowe. W przypadku jego podania zostanie on użyty jako symbol pomiędzy poszczególnymi cyframi ( domyślnie symbolem tym jest gwiazdka: * )


- - -

efekt:    jeden*dwa*zero*jeden* PLN 99/100

funkcja: =slownie2(Kwota)    lub    =slownie2(Kwota;"Waluta")

Kwota - kwota / liczba, którą chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się kwota,

Waluta - w przypadku podania drugiego argumentu, funkcja sprawdza czy argument ten jest adresem innej komórki czy też trzyznakowym symbolem waluty. Jeżeli drugi argument będzie adresem komórki funkcja automatycznie wykryje walutę z wskazanej komórki. Jeżeli drugi argument będzie symbolem waluty funkcja użyje symbolu jako waluta. Jeżeli waluta nie zostanie podana funkcja wyświetli 'PLN'.
Uwagi:
- drugi argument (waluta lub adres) musi być podany w "",
- rozpoznawanie waluty działa jedynie jeżeli komórka źródłowa jest sformatowana jako waluta i formatowanie to zawiera walutę w formie 3 znakowego symbolu np. PLN, EUR, USD,
- sama zmiana formatowania komórki źródłowej, bez zmiany jej wartości (czyli zmiana waluty w komórce, z której pobierana jest waluta bez zmiany kwoty) nie powoduje automatycznego uaktualnienia waluty przez funkcję slownie2 ! W takim przypadku należy doprowadzić do przeliczenia formuły np. przez dwukrotne kliknięcie na komórkę, w której użyto funkcji slownie2 i wciśnięcie enter.


- - -

efekt:    (słownie: sto dwadzieścia trzy EUR 00/100)

funkcja: =SlownieEUR(Kwota)

Kwota - kwota / liczba, którą chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się kwota,


- - -

efekt:    (słownie: sto dwadzieścia trzy PLN 00/100)

funkcja: =SlowniePLN(Kwota)

Kwota - kwota / liczba, którą chcemy sformatować na tekst lub adres komórki, gdzie znajduje się kwota,
Pobieranie dodatku Kwota Słownie i odnośniki do innych formuł Excel


pobierz dodatek Excel - kwota słownie

Zobacz inne dodatkowe formuły Excel:
- kwota słownie po angielsku na fakturze,
- kwota słownie po rosyjsku w excel,
- kwota słownie po niemiecku,
- kwota słownie po francusku,
- sprawdzanie nr regon, konta, pesel, NIP, dowodu,
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płac,
- odsetki umowne dowolne własne,
- 40 EUR 70 100 ustawowe koszty windykacji,
- odsetki ustawowe 1990-2022,
- odsetki podatkowe 1998-2022,
- odsetki maksymalne dozwolone,
- kursy średnie walut NBP 2022 2021 2020 2019 2018 2017 tabela A,
- kursy średnie walut NBP 2017 - 2012 tabele A i B,
- adres Urząd Skarbowy
Formuła Kwota Słownie - Przykłady zastosowańRys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Kwota słownie na rachunku do umowy zlecenia. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej liczbę w zapisie słownym wskazując dane (kwotę do zapłaty) z innej komórki.

przykład 1 - kwota słownie na rachunku - formuła w Excel

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Kwota słownie na fakturze. Słownie grosze. Przykład użycia funkcji formatującej kwotę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) podając w formule adres komórki (kwotę).

przykład 2 - słownie złotych na fakturze - formuła w Excel

przykład 3 - kwota słownie - formuła w ExcelFormuła Kwota Słownie - Instalacja dodatku do programu Microsoft ExcelInstalacja dodatku dla Excel w systemie Windows przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\

W przypadku instalacji dodatku w lokalizacji innej niż domyślna proszę się upewnić, że użytkownik windows ma pełną kontrolę nad tym katalogiem oraz w ustawieniach Excel katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufa... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła kwota słownie) będą aktywne.


Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Instalacja dodatku excel w systemie Mac OS przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Narzędzia -> Dodatki programu Excel... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
/Users/nazwa_użytkownika/Documents/
/Users/nazwa_użytkownika/Documents/AddIns/


2.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Narzędzia -> Dodatki programu Excel... W polu 'Dostępne dodatki:' zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij przycisk OK.


3.) UDZIELENIE PRAW DOSTĘPU DO KATALOGU I DO PLIKU licencji,

Podczas pierwszego użycia funkcji dodatku system poprosi o nadanie praw. Należy udzielić dostępu do katalogu, w którym dodatek się znajduję i do pliku licencji dwukrotnie wybierając:
Wybierz... -> Udziel dostępu -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła kwota słownie) będą aktywne.


Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla .


Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB