sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Dodatek Excel Montant En Lettres
(kwota słownie po francusku / montant en lettre en Francais)
opis, przykłady, pobieranie, instalacjaFormuła Słownie w j.francuskim - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.

Dodatek enlettres.xla (Excel Add-In) udostępnia polecenie/formułę prezentującą liczbę/kwotę (zapis cyfrowy) w zapisie słownym (tekst) w języku francuskim (chiffres en lettres en francais) zgodnie z obowiązującymi zasadami. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (do 36 miejsc przed przecinkiem). Dodatek umożliwia prezentację liczby używając skali długiej. Skala długa (tradycyjna europejska) obowiązuje m.in. we Francji, w Niemczech, Polsce i w innych krajach starego kontynentu natomiast skalę krótką (amerykańska) stosuje się np. w USA i (z niewielką modyfikacją) w Wielkiej Brytanii.

Jak uzyskać francuski zapis słowny kwoty w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Kwota Słownie po francusku wystarczy że wpiszesz formułę a tekst zapisu słownego pojawi się 'sam' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !Formuła Montant (nombres) En Lettres - Składnia polecenia:


=enlettres(kwota)

kwota - liczba w zapisie cyfrowym - kwota, którą chcemy sformatować na tekst


=enlettres(kwota;"symbol")

symbol - w przypadku podania drugiego argumentu zostanie on użyty jako waluta
Pobieranie dodatku Montant En Lettres (kwota slownie w języku francuskim)
i odnośniki do innych formuł Excel


pobierz dodatek Excel - kwota słownie po francusku

Zobacz inne dodatkowe formuły Excel:
- kwota słownie po polsku,
- kwota słownie po angielsku,
- kwota słownie po niemiecku,
- kwota słownie po rosyjsku,
- sprawdzanie nr NIP, konta, regon, pesel, dowodu,
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płac,
- odsetki własne umowne,
- odsetki ustawowe 1990-2023,
- odsetki podatkowe ZUS, VAT, PIT, etc. (1998-2023),
- odsetki maksymalne dopuszczalne ograniczone ustawowo,
- odsetki lombardowe NBP,
- kursy średnie walut NBP 2023 2022, 2021, 2020, 2019 ... 2015 tabela A,
- kursy średnie walut NBP 2017 - 2012 tabela A i B,
- Urząd Skarbowy adresy w całej Polsce
Formuła kwota słownie po francusku - PrzykładyRys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej liczbę w zapisie słownym podając dane (kwotę do zapłaty;walutę) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - kwota słownie po francusku - formuła w Excel

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji formatującej kwotę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) podając w formule adres komórki (kwotę) i walutę 'euro' poza formułą i w formule.

przykład 2 - kwota słownie po francusku - formuła w Excel

przykład 3 - kwota słownie po francusku - formuła w Excel

Rys. 4 i 5. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Prezentacja nazewnictwa liczb w języku francuskim.

przykład 4 - kwota słownie po francusku - formuła w Excel

przykład 5 - kwota słownie po francusku - formuła w ExcelFormuła kwota słownie po francusku - Instalacja dadatku do programu Microsoft Excel

Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:
   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła kwota słownie - Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dadatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013, 2016
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła Montant En Lettres) będą aktywne.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 SB