sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Dodatek Excel Kursy Średnie NBP Walut Obcych
Kalkulator Walutowy 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
opis, polecenia, przykłady, pobieranie, instalacjaFunkcja Kurs Średni NBP - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie stosownego polecenia w komórce arkusza kalkulacyjnego.

Kalkulator Walutowy NBP : kurssrnbp2024.xla, kurssrnbp2023.xla, kurssrnbp2022.xla, kurssrnbp2021.xla, kurssrnbp2020.xla, kurssrnbp2019.xla, kurssrnbp2018.xla, kurssrnbp2017.xla, kurssrnbp2016.xla, kurssrnbp2015.xla, kurssrnbp2014.xla, kurssrnbp2013.xla, kurssrnbp2012.xla udostępnia polecenie/formułę
- prezentującą kurs średni zadanej waluty obcej w złotych zgodnie z wskazaną z daty tabelą A kursów średnich wyliczanych i ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski,
- przeliczającą sumę w walucie obcej na polskie złote według wskazanego z daty kursu średniego NBP,
- wykonującą inne zadania szczegółowo opisane poniżej.
W przypadku braku tabeli ogłoszonej w zadanym dniu formuła zwraca kurs wg tabeli z dnia poprzedniego.

Jak automatycznie uzyskać / pobrać średni kurs NBP waluty obcej w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkom Kursy Średnie NBP wystarczy że wpiszesz formułę a kurs średni NBP waluty obcej pojawi się 'sam' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !Formuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2023.xla:


=NBPks2023(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2023(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2023(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2023(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2023(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2023(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2022.xla:


=NBPks2022(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2022(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2022(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2022(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2022(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2022(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2021.xla:


=NBPks2021(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2021(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2021(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2021(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2021(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2021(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2020.xla:


=NBPks2020(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2020(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2020(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2020(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2020(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2020(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2019.xla:


=NBPks2019(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2019(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2019(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2019(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2019(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2019(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła kurs średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2018.xla:


=NBPks2018(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2018(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2018(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2018(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2018(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2018(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła kurs średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2017.xla:


=NBPks2017(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2017(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2017(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2017(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2017(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2017(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła kurs średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2015.xla:


=NBPks2015(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2015(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2015(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2015(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2015(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2015(waluta) - zwraca nazwę zadanej walutyFormuła kurs średni NBP waluty obcej w złotych - Składnia polecenia dla kalkulatora kurssrnbp2016.xla:


=NBPks2016(data;waluta) - zwraca kurs średni waluty obcej wg tabeli A Narodowego Banku Polskiego ogłoszonej w zadanym dniu. Jeżeli we wskazanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, formuła zwróci kurs z dnia poprzedniego. Jako walutę należy podać jej trzy znakowy symbol.

=plnNBPks2016(data;waluta;kwota) - zwraca wartość w złotówkach zadanej kwoty w walucie obcej, wg kursu NBP z wskazanej daty. Jeżeli w zadanym dniu NBP nie ogłaszał kursów średnich, funkcja przeliczy wartość kwoty według kursu z dnia poprzedniego.

=NBPdata2016(data) - zwraca datę ogłoszenia tabeli kursów (można sprawdzić czy w zadanym dniu była ogłaszana tabela kursów, ewentualnie w którym dniu wcześniejszym miało to miejsce.

=NBPtab2016(data) - zwraca numer tabeli kursów ogłoszonej w zadanym dniu

=NBPprz2016(waluta) - zwraca przelicznik zadanej waluty obcej dla ogłaszanych przez NBP kursów średnich (np. 1 dla EUR, 100 dla HUF, itd.)

=NBPnaz2016(waluta) - zwraca nazwę zadanej waluty
Pobieranie dodatku Excel Kursy Walut NBP tabele A za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 rok


pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2012 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2013
pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2014 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2015
pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2016 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2017
pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2018 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2019 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2020 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2021 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2022 pobierz dodatek Excel - kursy średnie NBP 2023

Zobacz też inne formuły w Excel:
- Kursy NBP 2014, 2015, 2016, 2017 tabele A i B,
- kalkulator wynagrodzeń 2024 excel netto brutto zus,
- excel odsetki ustawowe,
- excel odsetki umowne (dowolne),
- excel odsetki maksymalne dozwolone,
- excel odsetki podatkowe budżetowe,
- excel odsetki lombardowe NBP,
- kwota słownie po polsku w Excel,
- kwota słownie po angielsku w Excel,
- kwota słownie po niemiecku w Excel,
- kwota słownie po francusku w Excel,
- kwota słownie po rosyjsku w Excel,
- sprawdzanie numeru dowód osobisty, konta, regon, pesel, NIP,
Kalkulator walutowy Kursy Średnie NBP - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej kurs średni NBP podając dane (datę i walutę) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - kurs średni NBP waluty obcej - formuła w Excel

Rys. 2. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji wskazujący kurs średni NBP podając w formule adresy komórek (datę,walutę). Pomniejszenie o jeden skutkuje wskazanie kursu z dnia poprzedniego.

przykład 2 - kursy średnie NBP waluty obcych - formuła w Excel

Rys. 3. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji obliczającej wartość w PLN zadanej kwoty wyrażonej w walucie obcej wg kursu NBP ogłoszonego w tabeli z dnia poprzedniego (w stosunku do daty zdarzenia), podając w formule adresy komórek (datę-1,walutę,kwotę).

przykład 3 - kursy średnie NBP waluty obcych - formuła w ExcelFunkcja Kursy Średnie NBP - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel


Instalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła Kurs Średni NBP waluty obcej w złotych) będą aktywne.

Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 SB