sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


KALKULATOR ODSETEK LOMBARDOWYCH
Dodatek Excel Odsetki Lombardowe 2023...1992
opis, składnia polecenia, przykłady zastosowań,
pobieranie, instalacjaFunkcja Odsetki Lombardowe - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce stosownego polecenia.

Dodatek oblodsl.xla (kalkulator odsetki lombardowe) udostępnia polecenie/formułę obliczającą wysokość odsetek lombardowych - odsetek zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych (kredytu lombardowego) Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni ich trwania (tabela od roku 1992 do 2023). W przypadku obliczeń w okresach, w których obowiązywały rożne stawki odsetek lombardowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów, a następnie sumowane. Formuła posiada również funkcję sprawdzającą czy dzień wymagalności wypada w niedzielę lub święto i w takim przypadku liczy odsetki od pierwszego po nim dnia roboczego.

Jak obliczyć wysokość odsetek lombardowych w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Odsetki Lombardowe wystarczy że wpiszesz formułę a odsetki lombardowe liczą się 'same' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !


Formuła Odsetki Lombardowe - Składnia polecenia:


=odsl(data1;data2;kwota)

data1 - data, od której chcemy liczyć odsetki lombardowe,
data2 - data, do której chcemy naliczyć odsetki lombardowe,
kwota - kwota, od której chcemy wyliczyć odsetki lombardowe.
Pobieranie dodatku Odsetki Lombardowe i odnośniki do innych funkcji Excel


pobierz dodatek Excel - odsetki lombardowe

Inne dodatkowe formuły w excel:
- wynagrodzenie netto/brutto kalkulator płac,
- kursy średnie NBP walut obcych 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 tabela A,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 2014 tabela A i B,
- odsetki maksymalne 2006-2023,
- odsetki podatkowe 1998-2023,
- odsetki ustawowe 1990-2023,
- odsetki umowne dowolne wołasne,
- kwota słownie w j.polskim,
- excel słownie w j.angielskim,
- excel słownie w j.niemieckim,
- excel słownie w j.francuskim,
- excel słownie w j.rosyjskim,
- weryfikacja PESEL, konta bankowego, nr regon, NIP, dowodu,
- adres Urządu Skarbowego cała Polska
Odsetki Lombardowe formuła Excel - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wysokość odsetek lombardowych NBP podając dane bezpośrednio w formule.

przykład 1 - odsetki lombardowe - obliczanie w Excel

Rys. 2 Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia funkcji obliczającej wysokość odsetek wg stóp procentowych kredytu lombardowego Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego podając w formule adresy komórek.

przykład 2 - odsetki lombardowe - obliczanie w ExcelFormuła Odsetki Lombardowe NBP - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel

Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8:
   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
   C:\Users\User_Name\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła Odsetki Lombardowe - Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dodatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła odsetki lombardowe) będą aktywne.Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 SB