sebastian@brutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Dodatek Excel Adresy Urzędów Skarbowych w Polsce
opis, przykłady, pobieranie, instalacjaFunkcja Adresy Urzędów - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.
Dodatek adresus.xla udostępnia polecenie/formułę prezentującą adres wywołanego Urzędu Skarbowego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz.Urz.MF.2012.58).

Jak automatycznie pobrać / wprowadzić adres Urzędu Skarbowego w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Adresy Urzędów Skarbowych wystarczy że wpiszesz formułę a adres wprowadzi się 'sam' !!!
Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !


Formuła Adres Urząd Skarbowy - Składnia polecenia


=adresus(miasto) - zwraca adres urzędu skarbowego umiejscowionego w zadanym mieście. W przypadku miasta, gdzie swoją siedzibę ma kilka urzędów skarbowych (np. w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Lublinie itd.) zwraca nazwy tych urzędów skarbowych.

=adresus(miasto;część_nazwy) - zwraca adres urzędu skarbowego w podanym mieście, zawierający w nazwie tekst wskazany jako druki argument część nazwy (część nazwy stanowi sprecyzowanie, który z urzędów chcemy wywołać w przypadku gdy miasto posiada kilka urzędów.)

=adresus(miasto;;1) - zwraca adres US bez znaków łamania linii pomiędzy nazwą a ulicą oraz ulicą a kodem pocztowym. Podanie trzeciego argumentu powoduje uzyskanie nazwy i adresu urzędu skarbowego w jednej linii.
Pobieranie dodatku Adresy Urzędów Skarbowych i odnośniki do innych funkcji Excel


pobierz dodatek Excel - adresy Urzędów Skarbowych w Polsce

Zobacz inne formuły Excel:
- weryfikacja rachunku bankowego, nr pesel, regon, nip, dowodu osobistego,
- kursy średnie walut NBP 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 tabela A,
- kursy średnie walut NBP 2015, 2016, 2017 tabela A i B,
- płace netto-brutto kalkulator wynagrodzeń,
- odsetki ustawowe kalkulator/funkcja Excel,
- odsetki umowne kalkulator/funkcja Excel,
- odsetki maksymalne kalkulator/funkcja Excel,
- odsetki podatkowe kalkulator/funkcja Excel,
- odsetki lombardowe kalkulator,
- kwota słownie w excel w języku polskim,
- kwota słownie w excel w języku angielskim,
- kwota słownie w excel w języku niemieckim,
- kwota słownie w excel w języku francuskim,
- kwota słownie w excel w języku rosyjskim,
Formuła Adresy Urzędów Skarbowych - Przykłady zastosowań


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (etykiety adresowe). Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej adres Urzędu Skarbowego podając w formule dane (miasto). Powiększenie komórki i włączenie zawijania tekstu pozwala na prezentację adresu zgodnie z zawartymi w tekscie adresu znakami łamania linii.

przykład 1 - adresy urzędów skarbowych - formuła w Excel - etykiety adresowe

Rys. 2. i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel (nadawcza książka kancelaryjna). Przykłady użycia funkcji adresy Urzędów Skarbowych podając dane (miejscowość;fragment_nazwy) bezpośrednio w formule. (Kraków, Warszawa)

przykład 2 - adresy Urzędów Skarbowych Kraków Warszawa - formuła w Excel - nadawcza książka kancelaryjna
przykład 3 - adresy Urzędów Skarbowych Kraków Warszawa - formuła w Excel

Rys. 4. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej adres Urzędu Skarbowego podając w formule dane (miasto). W związku z faktem, iż w podanej miejscowości funkcjonuje kilka urzędów skarbowych a w formule Urząd Skarbowy nie został jednoznacznie sprecyzowany, wynikiem zapytania są nazwy wszystkich urzędów skarbowych spełniających jego kryteria.

przykład 4 - adresy urzędów skarbowych - formuła w Excel

Rys. 5. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (pocztowa książka nadawcza). Przykład użycia formuły / funkcji prezentującej adres Urzędu Skarbowego podając w formule dane (miasto;fragment_nazwy;cyfrę-1). Podanie trzeciego kryterium (cyfry różnej od zera), powoduje brak znaków łamania linii w zwróconym przez funkcję tekscie.

przykład 5 - adresy urzędów skarbowych - formuła w Excel - pocztowa książka nadawczaFormuła Adresy Urzędów Skarbowych - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel


Instalacja dodatku przebiega w trzech etapach:

1.) KOPIOWANIE dodatku do katalogu z dodatkami,

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:
Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> Przeglądaj...
Adres okna, które się otworzy wskazuje domyślny katalog z dodatkami.
W większości przypadków domyślną lokalizacją dodatków jest:
C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\
Proszę się upewnić, że katalog z dodatkiem jest na liście Zaufanych lokalizacji. W razie konieczności proszę go dodać ( Plik -> Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia Centrum zaufia... -> Zaufane lokalizacje -> Dodaj nową lokalizację... ).


2.) ODBLOKOWANIE dodatku,

Aby odblokować dodatek należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku dodatku i wybrać:
Właściwości -> zaznaczyć Odblokuj -> wcisnąć Zastosuj -> i OK.


3.) UAKTYWNIENIE w programie Excel.

Wybierz Plik -> Opcje -> Dodatki -> Przejdź... -> W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować, wciśnij OK.


Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz skoroszyt programu Excel dodatkowe funkcje (formuła adres Urzędu Skarbowego) będą aktywne.

Uwaga !
Proszę nie 'otwierać' dodatku przez dwuklik.
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.


Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 SB