Odsetki Ustawowe 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (...) 1990

internetowy kalkulator online

data wymagalności:
data wpłaty:
kwota zeległości:

odsetki ustawowe: 2400.66
odsetki ustawowe za opóźnienie: 2444.23


opis funkcji excel obliczających:
- kalkulator odsetek ustawowych 1990-2017,
- kalkulator kosztów windykacji 2013-2017,
- kalkulator odsetek podatkowych 1998-2017,
- kalkulator odsetek handlowych 1990-2017,
- kalkulator odsetek maksymalnych 2006-2017,
- kalkulator odsetek umownych własnych,
- weryfikacja konta bankowego, nr regon, pesel, NIP, dowodu
- kwota słownie po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku
- kalkulator wynagrodzeń 2000-2017,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 tabele A,
- kalkulator walutowy NBP,
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- kalkulator odsetek lombardowych 1992-2017,


Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Sebastian Brutanek