Odsetki Ustawowe 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (...) 1990

internetowy kalkulator online

data wymagalności:
data wpłaty:
kwota zeległości:
*/ ?>
data wymagalności:
data wpłaty:
kwota zeległości:
'); /*----------------------------------------*/ //echo ($dtmter.' '.$dtmwpl.' '.$curzal.' '.$curwpl); /*/czyszczeniecol(); //test_danych(); //If ($och = False) ; //{ return 0; // break; } //Exit Function;}; //******************************************** //* * * ustawowe * * * */ $coldtm = array( 1=> '1990-01-31', '1990-02-28', '1990-03-31', '1990-04-30', '1990-06-30', '1990-11-30', '1991-02-28', '1991-09-14', '1992-08-14', '1993-04-30', '1995-12-14', '1996-12-31', '1998-04-14', '1999-01-31', '1999-05-14', '2000-10-31', '2001-12-14', '2002-07-24', '2003-01-31', '2003-09-24', '2005-01-09', '2005-10-14', '2008-12-14', '2014-12-22', '2015-12-31', '2020-12-31'); $colsngproc = array( 1=> 7.20, 4.80, 2.16, 2.16, 1.44, 0.60, 0.90, 1.40, 0.80, 0.60, 0.54, 0.46, 0.35, 0.33, 0.24, 0.21, 0.30, 0.20, 0.16, 0.13, 0.1225, 0.135, 0.115, 0.13, 0.08, 0.05); //*** For ($i = 1; $i <= Count($coldtm); $i++) { $intdni = dni_ods($i); $colintdni[$i] = $intdni; } For ($xxx = 1; $xxx <= count($colsngproc); $xxx++) { $curkwota2 = $curwpl * $colsngproc[$xxx] / 365 * $colintdni[$xxx]; $colcurkw[$xxx] = round($curkwota2, 2); } For ($ahh = 1; $ahh <= count($colcurkw); $ahh++) { $curkwota1 = $curkwota1 + $colcurkw[$ahh]; } If ($curkwota1 < 0) { $curkwota1 = 0; } $odsu = round($curkwota1, 2); //echo ("

odsetki ustawowe: ".$odsu."
"); //$curlacznie = $curzal + $odsu; //echo ("należność plus odsetki: ".$curlacznie."

"); // * * * * * * ustawowe od zaleglosci * * * * * */ $coldtm = array( 1=> '1990-01-31', '1990-02-28', '1990-03-31', '1990-04-30', '1990-06-30', '1990-11-30', '1991-02-28', '1991-09-14', '1992-08-14', '1993-04-30', '1995-12-14', '1996-12-31', '1998-04-14', '1999-01-31', '1999-05-14', '2000-10-31', '2001-12-14', '2002-07-24', '2003-01-31', '2003-09-24', '2005-01-09', '2005-10-14', '2008-12-14', '2014-12-22', '2015-12-31', '2020-12-31'); $colsngproc = array( 1=> 7.20, 4.80, 2.16, 2.16, 1.44, 0.60, 0.90, 1.40, 0.80, 0.60, 0.54, 0.46, 0.35, 0.33, 0.24, 0.21, 0.30, 0.20, 0.16, 0.13, 0.1225, 0.135, 0.115, 0.13, 0.08, 0.07); For ($i = 1; $i <= Count($coldtm); $i++) { $intdni = dni_ods($i); $colintdni[$i] = $intdni; } For ($xxx = 1; $xxx <= count($colsngproc); $xxx++) { $curkwota2 = $curwpl * $colsngproc[$xxx] / 365 * $colintdni[$xxx]; $colcurkw[$xxx] = round($curkwota2, 2); } For ($ahh = 1; $ahh <= count($colcurkw); $ahh++) { $curkwota1z = $curkwota1z + $colcurkw[$ahh]; } If ($curkwota1z < 0) { $curkwota1z = 0; } $odsu2 = round($curkwota1z, 2); echo ("

odsetki ustawowe: ".$odsu."
"); echo ("odsetki ustawowe za opóźnienie: ".$odsu2."
"); //$curlacznie = $curzal + $odsu; //echo ("należność plus odsetki: ".$curlacznie."

"); echo ("

"); // * * * * * * ustawowe za opoznienie w transakcjach handlowych * * * * * */ $coldtm = array( 1=> '2004-06-30', '2004-07-28', '2004-08-25', '2005-03-30', '2005-04-27', '2005-06-29', '2005-07-27', '2005-08-31', '2006-01-31', '2006-02-28', '2007-04-25', '2007-06-27', '2007-08-29', '2007-11-28', '2008-01-30', '2008-02-27', '2008-03-26', '2008-06-25', '2008-11-26', '2008-12-23', '2009-01-27', '2009-02-25', '2009-03-25', '2009-06-24', '2010-11-08', '2011-01-19', '2011-04-05', '2011-05-11', '2011-06-08', '2012-05-09', '2012-11-07', '2012-12-05', '2013-01-09', '2013-02-06', '2013-03-06', '2013-05-08', '2013-06-05', '2013-07-03', '2014-10-08', '2015-12-31', '2020-12-31'); $colsngproc = array( 1=> 0.135, 0.145, 0.150, 0.160, 0.150, 0.140, 0.130, 0.125, 0.120, 0.115, 0.110, 0.115, 0.120, 0.125, 0.130, 0.135, 0.140, 0.145, 0.150, 0.145, 0.130, 0.115, 0.110, 0.105, 0.100, 0.120, 0.125, 0.130, 0.135, 0.140, 0.145, 0.140, 0.135, 0.130, 0.125, 0.115, 0.110, 0.105, 0.100, 0.080, 0.095); For ($i = 1; $i <= Count($coldtm); $i++) { $intdni = dni_ods($i); $colintdni[$i] = $intdni; } For ($xxx = 1; $xxx <= count($colsngproc); $xxx++) { $curkwota2 = $curwpl * $colsngproc[$xxx] / 365 * $colintdni[$xxx]; $colcurkw[$xxx] = round($curkwota2, 2); } For ($ahh = 1; $ahh <= count($colcurkw); $ahh++) { $curkwota1h = $curkwota1h + $colcurkw[$ahh]; } If ($curkwota1h < 0) { $curkwota1h = 0; } $odsu3 = round($curkwota1h, 2); if ($dtmter > '2003-12-31') { echo ("

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych: ".$odsu3."
"); echo ("

"); } Function dni_ods($i) { global $dtmter; global $coldtm; global $dtmwpl; global $colintdni; // echo ($dtmwpl); // print_r($colintdni); if ((strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmter)) / (60*60*24) < 0) // If DateDiff("d", dtmter, coldtm(i)) < 0 Then { $dni_ods = 0; } Else { If (((strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmter)) / (60*60*24)) > 0 && (strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmwpl)) / (60*60*24) > 0) { $dni_ods = ((strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmter)) - (strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmwpl))) / (60*60*24); $g = $i - 1; For ($k = $g; $k > 0; $k--) { $dni_ods = $dni_ods - $colintdni[$k]; } } Else { $dni_ods = (strtotime($coldtm[$i]) - strtotime($dtmter)) / (60*60*24); $g = $i - 1; For ($k = $g; $k >= 1; $k--) { $dni_ods = $dni_ods - $colintdni[$k]; } } } //End If return $dni_ods; } //End If //} //End Function /*function DzienWolny($xc) //function DzienWolny(xc as single) { switch($xc) { Case 1: static $dtmlistadni = "1993-01-01"; Case 2: static $dtmlistadni = "1993-04-12"; Case 3: static $dtmlistadni = "1993-05-03"; Case 4: static $dtmlistadni = "1993-06-10"; Case 5: static $dtmlistadni = "1993-11-01"; Case 6: static $dtmlistadni = "1993-11-11"; Case 7: static $dtmlistadni = "1994-04-04"; Case 8: static $dtmlistadni = "1994-05-02"; Case 9: static $dtmlistadni = "1994-05-03"; Case 10: static $dtmlistadni = "1994-06-02"; Case 11: static $dtmlistadni = "1994-08-15"; Case 12: static $dtmlistadni = "1994-10-31"; Case 13: static $dtmlistadni = "1994-11-01"; Case 14: static $dtmlistadni = "1994-11-11"; Case 15: static $dtmlistadni = "1994-12-26"; Case 16: static $dtmlistadni = "1995-04-17"; Case 17: static $dtmlistadni = "1995-05-01"; Case 18: static $dtmlistadni = "1995-05-02"; Case 19: static $dtmlistadni = "1995-05-03"; Case 20: static $dtmlistadni = "1995-06-15"; Case 21: static $dtmlistadni = "1995-08-14"; Case 22: static $dtmlistadni = "1995-08-15"; Case 23: static $dtmlistadni = "1995-11-01"; Case 24: static $dtmlistadni = "1995-12-25"; Case 25: static $dtmlistadni = "1995-12-26"; Case 26: static $dtmlistadni = "1996-01-01"; Case 27: static $dtmlistadni = "1996-04-08"; Case 28: static $dtmlistadni = "1996-05-01"; Case 29: static $dtmlistadni = "1996-05-03"; Case 30: static $dtmlistadni = "1996-06-06"; Case 31: static $dtmlistadni = "1996-08-15"; Case 32: static $dtmlistadni = "1996-11-01"; Case 33: static $dtmlistadni = "1996-11-11"; Case 34: static $dtmlistadni = "1996-12-25"; Case 35: static $dtmlistadni = "1996-12-26"; Case 36: static $dtmlistadni = "1997-01-01"; Case 37: static $dtmlistadni = "1997-03-31"; Case 38: static $dtmlistadni = "1997-05-01"; Case 39: static $dtmlistadni = "1997-05-29"; Case 40: static $dtmlistadni = "1997-08-15"; Case 41: static $dtmlistadni = "1997-11-01"; Case 42: static $dtmlistadni = "1997-11-11"; Case 43: static $dtmlistadni = "1997-12-25"; Case 44: static $dtmlistadni = "1997-12-26"; Case 45: static $dtmlistadni = "1998-01-01"; Case 46: static $dtmlistadni = "1998-04-13"; Case 47: static $dtmlistadni = "1998-05-01"; Case 48: static $dtmlistadni = "1998-06-11"; Case 49: static $dtmlistadni = "1998-08-15"; Case 50: static $dtmlistadni = "1998-11-11"; Case 51: static $dtmlistadni = "1998-12-25"; Case 52: static $dtmlistadni = "1998-12-26"; Case 53: static $dtmlistadni = "1999-01-01"; Case 54: static $dtmlistadni = "1999-04-05"; Case 55: static $dtmlistadni = "1999-05-01"; Case 56: static $dtmlistadni = "1999-05-03"; Case 57: static $dtmlistadni = "1999-06-03"; Case 58: static $dtmlistadni = "1999-11-01"; Case 59: static $dtmlistadni = "1999-11-11"; Case 60: static $dtmlistadni = "1999-12-25"; Case 61: static $dtmlistadni = "2000-01-01"; Case 62: static $dtmlistadni = "2000-04-24"; Case 63: static $dtmlistadni = "2000-05-01"; Case 64: static $dtmlistadni = "2000-05-03"; Case 65: static $dtmlistadni = "2000-06-22"; Case 66: static $dtmlistadni = "2000-08-15"; Case 67: static $dtmlistadni = "2000-11-01"; Case 68: static $dtmlistadni = "2000-11-11"; Case 69: static $dtmlistadni = "2000-12-25"; Case 70: static $dtmlistadni = "2000-12-26"; Case 71: static $dtmlistadni = "2001-01-01"; Case 72: static $dtmlistadni = "2001-04-16"; Case 73: static $dtmlistadni = "2001-05-01"; Case 74: static $dtmlistadni = "2001-05-03"; Case 75: static $dtmlistadni = "2001-06-14"; Case 76: static $dtmlistadni = "2001-08-15"; Case 77: static $dtmlistadni = "2001-11-01"; Case 78: static $dtmlistadni = "2001-12-25"; Case 79: static $dtmlistadni = "2001-12-26"; Case 80: static $dtmlistadni = "2002-01-01"; Case 81: static $dtmlistadni = "2002-04-01"; Case 82: static $dtmlistadni = "2002-05-01"; Case 83: static $dtmlistadni = "2002-05-03"; Case 84: static $dtmlistadni = "2002-05-30"; Case 85: static $dtmlistadni = "2002-08-15"; Case 86: static $dtmlistadni = "2002-11-01"; Case 87: static $dtmlistadni = "2002-11-11"; Case 88: static $dtmlistadni = "2002-12-25"; Case 89: static $dtmlistadni = "2002-12-26"; Case 90: static $dtmlistadni = "2003-01-01"; Case 91: static $dtmlistadni = "2003-04-21"; Case 92: static $dtmlistadni = "2003-05-01"; Case 93: static $dtmlistadni = "2003-05-03"; Case 94: static $dtmlistadni = "2003-06-19"; Case 95: static $dtmlistadni = "2003-08-15"; Case 96: static $dtmlistadni = "2003-11-01"; Case 97: static $dtmlistadni = "2003-11-11"; Case 98: static $dtmlistadni = "2003-12-25"; Case 99: static $dtmlistadni = "2003-12-26"; Case 100: static $dtmlistadni = "2004-01-01"; Case 101: static $dtmlistadni = "2004-04-12"; Case 102: static $dtmlistadni = "2004-05-03"; Case 103: static $dtmlistadni = "2004-06-10"; Case 104: static $dtmlistadni = "2004-08-15"; Case 105: static $dtmlistadni = "2004-11-01"; Case 106: static $dtmlistadni = "2004-11-11"; Case 107: static $dtmlistadni = "2004-12-25"; Case 108: static $dtmlistadni = "2004-12-26"; Case 109: static $dtmlistadni = "2005-01-01"; Case 110: static $dtmlistadni = "2005-03-28"; Case 111: static $dtmlistadni = "2005-05-03"; Case 112: static $dtmlistadni = "2005-05-26"; Case 113: static $dtmlistadni = "2005-08-15"; Case 114: static $dtmlistadni = "2005-11-01"; Case 115: static $dtmlistadni = "2005-11-11"; Case 116: static $dtmlistadni = "2005-12-26"; Case 117: static $dtmlistadni = "2006-01-01"; Case 118: static $dtmlistadni = "2006-04-17"; Case 119: static $dtmlistadni = "2006-05-01"; Case 120: static $dtmlistadni = "2006-05-03"; Case 121: static $dtmlistadni = "2006-06-15"; Case 122: static $dtmlistadni = "2006-08-15"; Case 123: static $dtmlistadni = "2006-11-01"; Case 124: static $dtmlistadni = "2006-11-11"; Case 125: static $dtmlistadni = "2006-12-25"; Case 126: static $dtmlistadni = "2006-12-26"; Case 127: static $dtmlistadni = "2007-01-01"; Case 128: static $dtmlistadni = "2007-04-09"; Case 129: static $dtmlistadni = "2007-05-01"; Case 130: static $dtmlistadni = "2007-05-03"; Case 131: static $dtmlistadni = "2007-06-07"; Case 132: static $dtmlistadni = "2007-08-15"; Case 133: static $dtmlistadni = "2007-11-01"; Case 134: static $dtmlistadni = "2007-11-11"; Case 135: static $dtmlistadni = "2007-12-25"; Case 136: static $dtmlistadni = "2007-12-26"; Case 137: static $dtmlistadni = "2008-01-01"; Case 138: static $dtmlistadni = "2008-03-24"; Case 139: static $dtmlistadni = "2008-05-01"; Case 140: static $dtmlistadni = "2008-05-03"; Case 141: static $dtmlistadni = "2008-05-22"; Case 142: static $dtmlistadni = "2008-08-15"; Case 143: static $dtmlistadni = "2008-11-01"; Case 144: static $dtmlistadni = "2008-11-11"; Case 145: static $dtmlistadni = "2008-12-25"; Case 146: static $dtmlistadni = "2008-12-26"; Case 147: static $dtmlistadni = "2009-01-01"; Case 148: static $dtmlistadni = "2009-04-13"; Case 149: static $dtmlistadni = "2009-05-01"; Case 150: static $dtmlistadni = "2009-05-03"; Case 151: static $dtmlistadni = "2009-06-11"; Case 152: static $dtmlistadni = "2009-08-15"; Case 153: static $dtmlistadni = "2009-11-01"; Case 154: static $dtmlistadni = "2009-11-11"; Case 155: static $dtmlistadni = "2009-12-25"; Case 156: static $dtmlistadni = "2009-12-26"; Case 157: static $dtmlistadni = "2010-01-01"; Case 158: static $dtmlistadni = "2010-04-05"; Case 159: static $dtmlistadni = "2010-05-01"; Case 160: static $dtmlistadni = "2010-05-03"; Case 161: static $dtmlistadni = "2010-06-03"; Case 162: static $dtmlistadni = "2010-08-15"; Case 163: static $dtmlistadni = "2010-11-01"; Case 164: static $dtmlistadni = "2010-11-11"; Case 165: static $dtmlistadni = "2010-12-25"; Case 166: static $dtmlistadni = "2010-12-26"; Case 167: static $dtmlistadni = "2011-01-01"; Case 168: static $dtmlistadni = "2011-01-06"; Case 169: static $dtmlistadni = "2011-04-25"; Case 170: static $dtmlistadni = "2011-05-01"; Case 171: static $dtmlistadni = "2011-05-03"; Case 172: static $dtmlistadni = "2011-06-23"; Case 173: static $dtmlistadni = "2011-08-15"; Case 174: static $dtmlistadni = "2011-11-01"; Case 175: static $dtmlistadni = "2011-11-11"; Case 176: static $dtmlistadni = "2011-12-25"; Case 177: static $dtmlistadni = "2011-12-26"; Case 178: static $dtmlistadni = "2012-01-01"; Case 179: static $dtmlistadni = "2012-01-06"; Case 180: static $dtmlistadni = "2012-04-09"; Case 181: static $dtmlistadni = "2012-05-01"; Case 182: static $dtmlistadni = "2012-05-03"; Case 183: static $dtmlistadni = "2012-06-07"; Case 184: static $dtmlistadni = "2012-08-15"; Case 185: static $dtmlistadni = "2012-11-01"; Case 186: static $dtmlistadni = "2012-11-11"; Case 187: static $dtmlistadni = "2012-12-25"; Case 188: static $dtmlistadni = "2012-12-26"; Case 189: static $dtmlistadni = "2013-01-01"; Case 190: static $dtmlistadni = "2013-01-06"; Case 191: static $dtmlistadni = "2013-04-01"; Case 192: static $dtmlistadni = "2013-05-01"; Case 193: static $dtmlistadni = "2013-05-03"; Case 194: static $dtmlistadni = "2013-05-30"; Case 195: static $dtmlistadni = "2013-08-15"; Case 196: static $dtmlistadni = "2013-11-01"; Case 197: static $dtmlistadni = "2013-11-11"; Case 198: static $dtmlistadni = "2013-12-25"; Case 199: static $dtmlistadni = "2013-12-26"; // Case Else: break; } // ; //End Select }*/ //End Sub /*function listadniwolnych() { //Dim intctr As Integer global $curzal; global $curwpl; global $dtmter; global $dtmlistadni; $intctr = 1; If ($curzal == 0) { $curzal = $curwpl; } //jeżeli kwota zaległości nie jest wpisana jest równa kwocie wpłaty If ($curwpl > $curzal) { $curwpl = $curzal; } //jeżeli kwota wpłaty jest większa od kwoty zaległości oblicza odsetki od kwoty zaległości $bytniedz = Date("w", strtotime($dtmter)); //$dzien_tyg = date("l",strtotime($data)); //sprawdzenie którym dniem tygodnia jest dzień terminu wpłaty If ($bytniedz == 0) { date_modify($dtmter, '+1 day'); } //date_modify($date, '+1 day'); //jeżeli termin wpłaty wypada w niedzielę to jest przesówany na poniedziałek // //Dim xb As Single // For ($xb = 1; $xb <= 199; $xb++) { DzienWolny($xb); If ($dtmter = $dtmlistadni) { date_modify($dtmter, '+1 day'); } // = DateAdd("d", 1, dtmter) } //Next xb // }*/ //End Sub /*Private Sub test_danych() Dim szala As Boolean Dim msg As String och = False Dim dtmgraniczna As Date dtmgraniczna = "1990-01-31" szala = IsDate(dtmter) If szala = False Or dtmter < dtmgraniczna Then msg = MsgBox("Podaj datę wymagalności po: 1990-01-30, w formacie: rrrr-mm-dd", vbOKOnly, _ "Błędna data lub jej format") Exit Sub End If szala = IsDate(dtmwpl) If szala = False Or dtmwpl < dtmgraniczna Then msg = MsgBox("Podaj datę wpłaty po: 1990-01-30r, w formacie: rrrr-mm-dd", vbOKOnly, _ "Błędna data lub jej format") 'Range(datt).Select Exit Sub End If och = True End Sub */ /*function szczeg() { //'Dim h As New frmszczeg //'h.Show //'moze sluzyc do wyjasnienia szczegolowego od jakich dat jakie kwoty odsetek sie //'naleza czyli wyszczegolnienie //Dim gg1, gg2, gg3, znzn, byby As Variant //Dim pierwszy As Boolean, Txtszczeg As String $pierwszy = True; //Dim oodd, ddoo, lldd, sstt, odse As String $oodd = ""; $ddoo = ""; $Txtszczeg = 'od dnia ; do dnia ; liczba dni zwłoki ' & _ '; stopa procentowa ; kwota odsetek ' for ($byby = 1; $byby <= count(colintdni); $byby++) //For byby = 1 To colintdni.Count { $lldd = $colintdni($byby); $sstt = $colsngproc($byby); $odse = $colcurkw($byby); If ($colintdni($byby) <> 0) { switch ($byby) { Case count($colintdni): If ($dtmter > $coldtm($byby - 1) { $Txtszczeg = $Txtszczeg & vbCrLf & _ "od " & $dtmter & " do " & $dtmwpl & _ " upłynęło: " & Format($lldd, "000") & " dni " & _ " w/g obowiązującej " & Format(($sstt * 100), "0.00") & " % stopy" & _ "" & " odsetki wynoszą: " & Format($odse, "# ##0.00") & " zł." } Else { $Txtszczeg = $Txtszczeg & vbCrLf & _ "od " & DateAdd("d", 1, $coldtm($byby - 1)) & " do " & $dtmwpl & _ " upłynęło: " & Format($lldd, "000") & " dni " & _ " w/g obowiązującej " & Format(($sstt * 100), "0.00") & " % stopy" & _ " " & "odsetki wynoszą: " & Format($odse, "# ##0.00") & " zł." } //End If Case $byby < count($colintdni): If ($pierwszy = True) //Then { $Txtszczeg = $Txtszczeg & vbCrLf & _ "od " & $dtmter & " do " & $coldtm($byby) & _ " upłynęło: " & Format($lldd, "000") & " dni " & _ " w/g obowiązującej " & Format(($sstt * 100), "0.00") & " % stopy " & _ " " & "odsetki wynoszą: " & Format($odse, "# ##0.00") & " zł."; $pierwszy = False } Else { $Txtszczeg = $Txtszczeg & vbCrLf & _ "od " & DateAdd("d", 1, $coldtm($byby - 1)) & " do " & _ $coldtm($byby) & " upłynęło: " & _ Format($lldd, "000") & " dni " & _ " w/g obowiązującej " & Format(($sstt * 100), "0.00") & " % stopy " & _ " " & "odsetki wynoszą : " & Format($odse, "# ##0.00") & " zł." } //End If } //End Select } //End If } //Next byby For ($byby = 1; $byby <= count(colintdni); $byby++) // To colintdni.Count { $gg1 = $gg1 + $colintdni($byby) $gg2 = $gg2 + $colsngproc($byby) $gg3 = $gg3 + $colcurkw($byby) } //Next byby $lldd = $gg1 $sstt = $gg2 $odse = $gg3 $znzn = $curkwota1 + $curzal $Txtszczeg = $Txtszczeg & vbCrLf & "w sumie: " & vbCrLf & _ "dni zwłoki: " & Format($lldd, "000") & _ " ; " & "zaległość: " & $curzal & _ " ; " & "odsetki: " & Format($odse, "# ##0.00") & " zł" & _ " ; " & vbCrLf & _ "kwota główna plus odsetki: " & Format($znzn, "# ### ##0.00 zł") //Open "c:\szczegOU.txt" For Output As #99 //Print #99, Txtszczeg //Close #99 }*/ //End Sub /*function czyszczeniecol() { //Dim y1, y2, y3, y4 As Single for ($y1 = count($coldtm); $y1 >=1; $y1--)//For y1 = coldtm.Count To 1 Step -1 { $coldtm.Remove $y1 } //Next y1 for ($y2 = count(colsngproc); $y2 >= 1; $y2--)//For y2 = colsngproc.Count To 1 Step -1 { $colsngproc.Remove $y2 } //Next y2 for (y3 = conunt(colintdni); y3 > 0; y3--)//For y3 = colintdni.Count To 1 Step -1 { $colintdni.Remove $y3 } //Next y3 for (y4 = count(colcurkw); y4 > 0; y4--)//For y4 = colcurkw.Count To 1 Step -1 { $colcurkw.Remove $y4 } //Next y4 $curkwota1 = 0; $curkwota2 = 0; }*/ //End Sub ?>

opis funkcji excel obliczających:
- kalkulator odsetek ustawowych 1990-2017,
- kalkulator kosztów windykacji 2013-2017,
- kalkulator odsetek podatkowych 1998-2017,
- kalkulator odsetek handlowych 1990-2017,
- kalkulator odsetek maksymalnych 2006-2017,
- kalkulator odsetek umownych własnych,
- weryfikacja konta bankowego, nr regon, pesel, NIP, dowodu
- kwota słownie po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku
- kalkulator wynagrodzeń 2000-2017,
- kursy średnie NBP walut obcych 2017 2016 2015 tabele A,
- kalkulator walutowy NBP,
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- kalkulator odsetek lombardowych 1992-2017,


Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Sebastian Brutanek