sebastian@brutanek.com ; tel.: 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821  oferta kontakt
kontakt
cennik
cennik
o nas
o nas

o f e r t a
Usługi Firmy obejmują: - projektowanie, tworzenie i sprzedaż oprogramowania biurowego oraz elektronicznych druków i formularzy, - projektowanie, tworzenie i sprzedaż oprogramowania finansowo-księgowego dla małych i średnich firm, - programowanie makr (dodatek - funkcja uzupełniająca) do Ms Excel podnoszących funkcjonalność pakietu Microsoft Office dla Windows i Mac OS.

Dodatek (program uzupełniający .xla .xlam) do programu Excel pakietu Office firmy Microsoft umożliwia korzystanie z zawartych w nim formuł w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych.


pobierz formuła Excel Kalkulator Wynagrodzeń brutto netto

Kalkulator Wynagrodzeń 2024

Funkcja (dodatek VBA Excel) obliczająca m.in. wysokość wynagrodzenia netto / brutto z tytułu: umowa o pracę, o dzieło, umowa zlecenie (różne warianty z ZUS, PPK, nową ulgą dla klasy średniej lub bez, Polski Ład, lata 2000 - 2024). Jak obliczyć wynagrodzenie netto, kwotę brutto, składki ZUS, itd. w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nuop(kwota;data)" i kwota wynagrodzeń netto policzona ! Kalkulator płac udostępnia także inne formuły. W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 77,00 zł
w 5 paku: 40,00 zł
29/01/2024 Historia zmian

v.14 (2024-01-27)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2024

v.13 (2023-11-06)
I. Modyfikacja:
buop - usuniecie problemu z wyliczeniem brutto dla kwot netto: 222 - 228

v.13 (2023-04-04)
I. Modyfikacja:
nUOPp25 - usunięcie problemu z naliczeniem składki ZUS po roku 2021

v.13 (2023-01-07)
I. Uzupełnienia:
Nowy Ład 3.0 - dodano paremetry wyliczeń na rok 2023

v.12 (2022-07-18)
I. Modyfikacja:
kPlatn - umożliwienie nieuwzględniania w wyliczeniach Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeńn Pracowniczych.

v.12 (2022-07-16)
I. Modyfikacja:
bUOP - umożliwienie uwzględnienia w wyliczeniach sumy poprzednich wypłat w roku i ujednolicenie składni polecenia w stosunku do nuop.

v.12 (2022-07-15)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję nUODz obliczającą netto dla umowy o dzieło z własnym pracownikiem.

v.12 (2022-07-06)
I. Modyfikacja:
bUZ, bUZz - usuniecie problemu zaniżania wyniku funkcji.

v.12 (2022-06-30)
I. Modyfikacja:
Umożliwienie uwzględniania PPK w funkcji nuop25.

v.12 (2022-06-24)
I. Modyfikacja:
Ograniczenie składki zdrowotnej należnej w 2022 roku do wysokości składki obliczonej wg zasad obowiązujących w roku 2021.

v.12 (2022-06-23)
I. Modyfikacja:
Polski Ład 2.0 - dodanie parametrów naliczeń zaliczki na podatek od 1 lipca 2022r.

v.12 (2022-03-07)
I. Modyfikacja:
Usunięcie progu minimalnej wysokości przychodu brutto w roku 2022 dla weryfikacji konieczności przesunięcia terminu zapłaty części podatku.

v.12 (2022-01-28)
I. Modyfikacja:
Aktualizacja w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.
w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
II. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję ZalPDOF liczącą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do odprowadzenia do urzędu skarbowego

v.12 (2022-01-01)
I. Modyfikacja:
Aktualizacja parametrów naliczeń od 1 stycznia 2022 oraz zmian w przepisach podatkowych Polski Ład

v.11 (2021-08-31)
I. Modyfikacja:
Usunięcie komunikatu o braku kwoty netto/brutto

v.11 (2021-08-24)
I. Modyfikacja:
nuop - dodanie mozliwosci podania KUP jako procent np 0.5
II. Modyfikacja:
nuop z podaniem wczesniejszych wyplat - usuniecie bledow wyliczania podatku w momencie przekroczenia skali podatkowej
III. Modyfikacja:
nuz - usuniecie problemu z naliczaniem podatku (po aktualizacji z dn 13-07-2021)

v.11 (2021-07-13)
I. Modyfikacja:
Poprawa kodu - usunięcie problemu przy podatku w wysokości do 0,49 zł

v.11 (2021-02-15)
I. Usprawnienia:
Obsługa regionalnych formatów dat użytkownika

v.11 (2021-01-02)
I. Nowa funkcjonalność:
Umożliwiono uwzględnianie w wyliczeniach fakt odprowadzania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK
II. Uzupełnienia:
Dodano parametry wyliczeń na rok 2021

v.11 (2020-11-16)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.10 (2020-11-16)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu zwiększenia wydajności

v.9 (2020-03-02)
I. Uzupełnienia:
Poprawa kodu - podana przez użytkownika kwota ulega zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku

v.9 (2020-02-08)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję BzKPlatn liczącą wynagrodzenie brutto z całkowitego kosztu płatnika - pracodawcy/zleceniodawcy
II. Uzupełnienia:
Zmieniono domyślną stawkę up. wypadkowego (1.67% od 01-04-2018)

v.9 (2020-02-06)
I. Modyfikacja funkcji nuzz, nuzz25, buzz, buzz25:
Dodano możliwość wskazania czy ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne (z limitem podstawy składki)

v.9 (2020-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2020

v.8 (2019-09-26)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcje: buop25, buz_25 liczące wynagrodzenia brutto z netto bez poboru zaliczki na podatek dochodowy
II. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń wypłat od października 2019: 17% stawka podatku, KUP, kwota wolna

v.8 (2019-09-11)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcje: nuop25, nuz_25 liczące wynagrodzenia netto z brutto bez poboru zaliczki na podatek dochodowy

v.7 (2019-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2019
II. Modyfikacja funkcji buop:
Umożliwiono wskazanie innych niż standardowe KUP
Umożliwiono nie uwzględnianie kwoty wolnej od podatku

v.6 (2018-07-03)
I. Modyfikacja:
Umożliwiono wskazanie innej niż standardowa stawka ubezpieczenia wypadkowego

v.6 (2018-01-11)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2018

v.5 (2017-01-16)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2017

v.4 (2016-08-24)
I. Nowa funkcjonalność:
Udostępniono funkcje związane z umową o dzieło

v.4 (2016-01-21)
I. Modyfikacja:
Umożliwiono wskazanie innych niż standardowe KUP

v.4 (2016-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2016

v.3 (2015-06-08)
I. Uzupełnienia:
Zmieniono domyślną stawkę up. wypadkowego (1.8% od 01-04-2015)

v.3 (2015-01-08)
I. Zmiana funkcjonalności:
Komunikaty o błędach pojawiają się jako wynik zamiast wyskakującego okna
II. Uzupełnienia:
Uzupełniono komunikaty o błędach

v.3 (2015-01-04)
I. Nowa funkcjonalność:
Możliwość liczenia wynagrodzenia netto i kosztów płatnika z uwzględnieniem wypłaconego
w roku wynagrodzenia (limitu ZUS)
II. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2015
III. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności

v.2 (2014-06-12)
I. Poprawiono:
Poprawiono funkcję buop. Wyliczanie kwoty brutto z netto 563

v.2 (2014-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano paremetry wyliczeń na rok 2014

v.1 (2013-07-11)
I. Nowa Funkcjonalność:
Udostępniono nowe funkcje

v.1 (2013-01-18)
pobierz
| opis funkcji | jak wyliczyć wynagrodzenie | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Kwota Słownie

Kwota Słownie

Formuła (dodatek - makro visual basic - do programu Excel) zamieniająca liczbę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny). Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie. Dostępne są wersje: grosze słownie lub cyframi, waluta, oprócz kwot możliwa jest konwersja np. numerów rachunków bankowych. Jak automatycznie uzyskać zapis słowny kwoty w programie Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=slownie(kwota)" i kwota w zapisie słownym gotowa !!! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy właściwych komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
14/11/2020 Historia zmian

v.4 (2020-11-14)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.3 (2015-01-27)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania prezentacji polskich liter w obcojęzycznym środowisku
II. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcje: 'SlowniePLN' i 'SlownieEUR'

v.2 (2014-06-27)
I. Zmiana funkcjonalności:
Komunikat o nie podaniu kwoty pojawia się jako wynik zapytania zamiast wyskakującego okna
II. Nowa funkcjonalność:
1. Dodano funkcję 'zlotych' konwertującą kwotę na zapis słowny w formacie:
pełne_jedności_słownie złotych setne_słownie groszy
np. jeden złoty dwa grosze
2. Dodano funkcję 'slownie1' konwertującą ciąg cyfr inny niż kwota, do zapisu słownego w formacie:
zapis_słowny_cyfry+znak_łączący
np. jeden*dwa*trzy
3. Dodano funkcję 'slownie2' konwertującą kwotę do zapisu słownego w formacie:
zapis_słowny_cyfry+znak_łączący waluta setne_cyfrowo/100
np. jeden*dwa*trzy* PLN 02/100

v.1 (2013-07-11)
I. Poprawiono:
Poprawiono problem z zaokrąglaniem groszy

v.1 (2013-01-18)
Wersja pierwotna
pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Koszty Odzyskania Należności

Koszty Odzyskania Należności 40, 70, 100 EUR

Funkcja (dodatek Excel) wskazująca wysokość rekompensaty kosztów odzyskania należności przysługującej przedsiębiorcom od niesolidnego kontrahenta na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (o terminach) w transakcjach handlowych obliczonej zgodnie kursem średnim euro ogłaszanym przez NBP. Jak obliczyć przysługujące koszty odzyskiwania należności w Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=KosztyON(data;wartość świadczenia)" i zryczałtowane koszty wyliczone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adres komórki !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
05/07/2024 Historia zmian

v.1 (2021-02-13)
I. Usprawnienia:
Obsługa regionalnych formatów dat użytkownika.

v.1 (2020-11-16)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS.

v.1 (2020-01-08)
I. Zmiana funkcjonalności:
Dodano wartość świadczenia pieniężnego jako drugi argument funkcji. Funkcja uwzględnia zmiany w ustawie od 2020 roku.

v.1 (2016-02-12)
pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Odsetki Ustawowe

Kalkulator Odsetek Ustawowych 2024

Funkcja (dodatek VBA Excel) obliczająca wysokość odsetek ustawowych od kapitału, za opóźnienie lub w transakcjach handlowych, zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi na przestrzeni ich trwania (Tabela od 1990 r.). Jak obliczyć odsetki ustawowe w Microsoft Excel ? W kalkulator odsetkowy wystarczy formuła "=odsu(data1;data2;kwota;0)" i odsetki ustawowe policzone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 55,00 zł
w 5 paku: 26,40 zł
05/01/2024 Historia zmian

v.18 (2024-01-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek handlowych obowiązujące od dnia 01/01/2024
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2024
Wycofano tworzenie pliku tekstowego ze szczegółami wyliczeń w systemie operacyjnym mac

v.17 (2023-10-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujące od dnia 05/10/2023

v.17 (2023-09-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujące od dnia 07/09/2023

v.17 (2023-01-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek handlowych obowiązujące od dnia 01/01/2023

v.17 (2022-09-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujące od dnia 08/09/2022
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2023
Poprawiono intuicyjność nazewnictwa argumentów funkcji
Poprawiono komunikat o braku listy dni świąt i wolnych od pracy

v.16 (2022-07-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujących od dnia 08/07/2022

v.16 (2022-07-02)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązującą od dnia 01/07/2022

v.16 (2022-06-11)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujących od dnia 09/06/2022

v.16 (2022-05-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych obowiązujących od dnia 06/05/2022

v.16 (2022-04-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 07/04/2022

v.16 (2022-03-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 09/03/2022

v.15 (2022-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 09/02/2022

v.15 (2022-01-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek handlowych od dnia 01/01/2022
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 05/01/2022

v.15 (2021-12-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 09/12/2021

v.15 (2021-11-06)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 04/11/2021

v.15 (2021-10-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 07/10/2021
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2022

v.14 (2021-02-06)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu obsługi regionalnych formatów dat użytkownika

v.14 (2021-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2021

v.13 (2020-11-17)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS
II. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek handlowych od dnia 01/07/2020

v.13 (2020-06-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 29/05/2020

v.12 (2020-04-15)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 09/04/2020

v.12 (2020-03-28)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych od dnia 18/03/2020

v.12 (2020-01-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek handlowych 11,5% od dnia 01/01/2020

v.12 (2020-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2020

v.11 (2019-07-05)
I. Aktualizacja:
Traktowanie soboty jako dzień wolny od pracy dla terminów od dnia 01/01/2017
Dopisanie daty 12/11/2018 do dni świątecznych

v.11 (2019-01-04)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu źródłowego w celu uzyskania większej wydajności

v.10 (2019-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2019

v.9 (2018-01-08)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2018

v.8 (2017-01-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2017

v.7 (2016-01-09)
I. Zmiana funkcjonalności:
Rozróżnienie odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie
II. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję OdsH odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
III. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek ustawowych 5% i 7% od dnia 01/01/2016
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2016

v.6 (2015-01-19)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję DniU zwracającą liczbę dni zwłoki

v.5 (2014-12-24)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek ustawowych - 8% od dnia 23/12/2014

v.4 (2014-10-12)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2015

v.3 (2014-05-19)
I. Zmiana funkcjonalności:
Możliwość liczenia odsetek bez korekty terminu płatności o dni świąteczne i niedziele

v.2 (2014-03-13)
I. Zmiana funkcjonalności:
Komunikat o błędzie w dacie pojawia się jako wynik zapytania zamiast wyskakującego okna
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2014

v.1 (2013-01-31)
pobierz
| opis funkcji | odsetki ustawowe teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2024

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2024 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2024(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 69,00 zł
w 5 paku: 34,80 zł
05/07/2024 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2023

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2023 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2023(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 69,00 zł
w 5 paku: 34,80 zł
06/01/2024 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2022

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2022 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2022(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 61,00 zł
w 5 paku: 31,20 zł
02/01/2023 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2021

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2021 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2021(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 56,00 zł
w 5 paku: 27,80 zł
04/01/2022 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2020

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2020 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2020(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 56,00 zł
w 5 paku: 27,80 zł
31/12/2020 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2019

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich NBP za rok 2019 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2019(data;waluta)" i średni kurs NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 40,00 zł
w 5 paku: 17,20 zł
03/01/2020 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Summa Propisyu Kwota Słownie

Summa Propisyu (kwota słownie po rosyjsku)

Formuła (dodatek Excel) zamieniająca liczbę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) w języku rosyjskim. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (1033). Jak w Microsoft Excel automatycznie uzyskać zapis kwoty słownie po rosyjsku ? Wystarczy formuła "=propisyu(kwota)" i kwota w rosyjskim zapisie słownym gotowa !!! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy właściwych komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
20/09/2014 Historia zmian

v.1 (2014-09-20)
pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Odsetki Podatkowe

Kalkulator Odsetek Podatkowych 2024

Funkcja (dodatek VBA Excel) obliczająca wysokość odsetek podatkowych (budżetowe, ZUS, VAT) zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi na przestrzeni ich trwania (Tabela od 1998 r.). Jak obliczyć odsetki podatkowe w Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=odsp(data1;data2;kwota)" i odsetki podatkowe policzone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
20/01/2024 Historia zmian

v.14 (2024-01-20)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2024

v.13 (2023-10-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 05/10/2023

v.13 (2023-09-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 07/09/2023

v.13 (2022-09-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 08/09/2022
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2023
Poprawiono intuicyjność nazewnictwa argumentów funkcji
Dodano komunikat o braku listy dni wolnych i świąt

v.12 (2022-07-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 08/07/2022

v.12 (2022-06-11)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 09/06/2022

v.12 (2022-05-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych obowiązujących od dnia 06/05/2022

v.12 (2022-04-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych od dnia 07/04/2022

v.12 (2022-03-14)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych od dnia 09/03/2022

v.12 (2022-02-16)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek podatkowych od dnia 09/02/2022

v.12 (2022-01-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2022

v.11 (2021-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2021
II. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.9 (2020-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2020

v.8 (2019-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2019

v.7 (2018-03-07)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2018

v.6 (2017-01-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2017

v.5 (2016-09-21)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano 3 funkcje: NalGOP, NalGOPP, NalGOPO - wyliczenie kwoty przypadającej
jako spłata należności głównej w przypadku częściowej spłaty zaległości
II. Zmiana funkcjonalności:
Poprawiono algorytmy liczące wysokość odsetek obniżonych
Dodano komunikat o zbyt dużej rozpiętości dat

v.5 (2016-01-09)
I. Nowa funkcjonalność:
Dodano funkcję OdsPP odsetki podatkowe podwyższone 150%
II. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek podatkowych obniżonych 4% od dnia 01/01/2016
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2016

v.4 (2014-10-12)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2015
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.3 (2014-05-19)
I. Zmiana funkcjonalności:
Możliwość liczenia odsetek bez korekty terminu płatności o dni wolne od pracy

v.2 (2014-05-16)
I. Zmiana funkcjonalności:
Komunikat o błędzie w dacie pojawia się jako wynik zapytania zamiast wyskakującego okna
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych od pracy na rok 2014

v.2 (2013-11-11)
I. Zmiana funkcjonalności:
Możliwość wyliczenia odsetek bez zaokrąglania do pełnych złotych

v.2 (2013-07-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.2 (2013-06-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.2 (2013-05-15)
I. Zmiana funkcjonalności:
Możliwość wyliczenia odsetek wg obniżonych stawek
II. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.2 (2013-03-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.2 (2013-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek podatkowych

v.1 (2013-01-31)
pobierz
| opis funkcji | odsetki podatkowe teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Maksymalne Odsetki umowne

Kalkulator Odsetek Maksymalnych 2024

Funkcja (dodatek uzupełniający Excel) obliczająca ustawowo ograniczoną maksymalną wysokość odsetek umownych wynikających z czynności cywilno-prawnych zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi kredytu lombardowego NBP (Tabela od 2006 r.). Jak obliczyć maksymalne odsetki umowne w programie Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=odsm(data1;data2;kwota;rodzaj)" i odsetki maksymalne za opóźnienie policzone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
24/01/2024 Historia zmian

v.14 (2024-01-24)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2024

v.13 (2023-10-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 05/10/2023

v.13 (2023-09-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 07/09/2023

v.13 (2022-09-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 08/09/2022
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2023
Poprawiono intuicyjność nazewnictwa argumentów funkcji
Poprawiono komunikat o braku listy dni wolnych i świąt

v.12 (2022-07-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 08/07/2022

v.12 (2022-06-11)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 09/06/2022

v.12 (2022-05-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 06/05/2022

v.12 (2022-04-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 07/04/2022

v.12 (2022-03-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 09/03/2022

v.11 (2022-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 09/02/2022

v.11 (2022-01-06)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 05/01/2022

v.11 (2021-12-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 09/12/2021

v.11 (2021-11-06)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 04/11/2021

v.11 (2021-10-09)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2022

v.10 (2021-10-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawki odsetek maksymalnych od dnia 07/10/2021

v.9 (2021-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2021
II. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.8 (2020-06-09)
I. Uzupełnienia:
Dodano stawki odsetek maksymalnych od dnia 29/05/2020

v.8 (2020-04-15)
I. Uzupełnienia:
Dodano stawki odsetek maksymalnych od dnia 09/04/2020

v.8 (2020-03-28)
I. Uzupełnienia:
Dodano stawki odsetek maksymalnych od dnia 18/03/2020

v.8 (2020-01-10)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2020
Dopisanie daty 12/11/2018 do dni świątecznych
II. Zmiana funkcjonalności:
Możliwość liczenia odsetek bez korekty terminu płatności o dni świąteczne i niedziele
Traktowanie soboty jako dzień wolny od pracy dla terminów od dnia 01/01/2017

v.7 (2019-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2019

v.6 (2018-03-07)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2018

v.5 (2017-01-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2017

v.4 (2016-01-09)
I. Zmiana funkcjonalności:
Rozróżnienie odsetek maksymalnych i odsetek maksymalnych za opóźnienie
II. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek maksymalnych za opóźnienie 14% od dnia 01/01/2016
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2016

v.3 (2015-03-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.2 (2014-10-12)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2015
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych
Komunikat o błędzie w dacie pojawia się jako wynik zapytania zamiast wyskakującego okna

v.1 (2014-02-11)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych od pracy na rok 2014

v.1 (2013-07-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.1 (2013-06-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.1 (2013-05-15)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.1 (2013-03-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.1 (2013-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek maksymalnych

v.1 (2013-01-31)
pobierz
| opis funkcji | odsetki maksymalne teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Montant En Lettres Kwota Słownie

Montant En Lettres (kwota słownie po francusku)

Formuła (dodatek Excel) zamieniająca liczbę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) w języku francuskim. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (1033). Jak w Microsoft Excel automatycznie uzyskać zapis kwoty słownie po francusku ? Wystarczy formuła "=enlettres(kwota)" i kwota w francuskim zapisie słownym gotowa !!! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
03/08/2013 pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?
pobierz formuła Excel Betrag In Worten Kwota Słownie

Betrag In Worten (kwota słownie po niemiecku)

Formuła (dodatek Excel) zamieniająca liczbę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) w języku niemieckim. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (1033). Jak w Microsoft Excel automatycznie uzyskać zapis kwoty słownie po niemiecku ? Wystarczy formuła "=inworten(kwota)" i kwota w niemieckim zapisie słownym gotowa !!! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy właściwych komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
15/07/2013 pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Amount In Words Kwota Słownie

Amount In Words (kwota słownie po angielsku)

Formuła (dodatek Excel) zamieniająca liczbę (zapis cyfrowy) na tekst (zapis słowny) w języku angielskim. Funkcja rozpoznaje liczby do kwintyliardów włącznie (1033). Jak w Microsoft Excel automatycznie uzyskać zapis kwoty słownie po angielsku ? Wystarczy formuła "=inwords(kwota)" i kwota w angielskim zapisie słownym gotowa !!! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy właściwych komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
13/07/2013 pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel NBP kursy średnie walut obcych

Kalkulator Walutowy NBP 2018

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez NBP (wszystkie waluty, wszystkie tabele A kursów średnich za rok 2018 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2018(data;waluta)" i kurs średni NBP gotowy ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 40,00 zł
w 5 paku: 17,20 zł
04/01/2019 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel adresy Urzędów Skarbowych w Polsce

Adresy Urzędów Skarbowych

Funkcja (dodatek) Excel prezentująca adresy wszystkich Urzędów Skarbowych w Polsce. Jak automatycznie uzyskać adres Urzędu Skarbowego w Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=adresus(miasto)" i adres Urzędu Skarbowego wprowadzony ! W poleceniu możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
30/07/2020 pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel sprawdzanie numeru konta bankowego, nr regon, pesel, NIP, dowodu osobistego

Weryfikuj Numer (konta, pesel, NIP, itd.)

Funkcja (dodatek VBA Excel) sprawdzająca poprawność numeru konta/rachunku bankowego, nr regon, pesel, NIP oraz numer dowodu osobistego. Jak automatycznie sprawdzić poprawność numerów konta, regon i in. w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=wbank(numer)" i rachunek bankowy sprawdzony ! W poleceniu możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
29/10/2022 pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?
pobierz formuła Excel Odsetki Umowne

Kalkulator Odsetek Umownych

Funkcja (dodatek VBA Excel) obliczająca wysokość odsetek umownych zgodnie z wskazaną przez użytkownika stopą procentową. Odsetki od pożyczki lub za zwłokę w zapłacie zobowiązania lub dowolne inne. Jak obliczyć odsetki umowne w Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=ods(data1;data2;kwota;procent)" i odsetki umowne policzone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
20/01/2024 Historia zmian

v.9 (2024-01-20)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2024

v.8 (2022-09-12)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2023
Poprawiono intuicyjność nazewnictwa argumentów funkcji

v.7 (2022-02-05)
I. Usprawnienia:
Dodanie informacji o braku listy dni wolnych za dany rok

v.7 (2021-12-31)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2022

v.6 (2021-02-13)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu obsługi regionalnych formatów dat użytkownika

v.6 (2021-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2021
II. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.5 (2020-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2020

v.4 (2019-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2019

v.3 (2018-03-07)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2018
II. Nowa funkcjonalność:
Możliwość liczenia odsetek bez korekty terminu płatności
o dni świąteczne i niedziele
III. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności

v.2 (2017-02-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2017
II. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności

v.1 (2016-01-31)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2016

v.1 (2015-02-09)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2015

v.1 (2014-02-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2014

v.1 (2013-06-04)
pobierz
| opis funkcji | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel kursy średnie walut obcych NBP tabele A i B

Kalkulator Walut NBP 2017 (tabele A i B)

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez NBP (wszystkie waluty, wszystkie tabele A i B kursów średnich za rok 2017 - co mc bezpłatna aktualizacja). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2017ab(data;waluta)" i kurs średni NBP gotowy ! Dodatek udostępnia także inne formuły. W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 62,00 zł
w 5 paku: 31,80 zł
03/01/2018 pobierz
| opis funkcji | kursy walut teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel kursy średnie walut obcych NBP tabele A i B

Kalkulator Walut NBP 2016 (tabele A i B)

Funkcja (dodatek VBA Excel) zwracająca kurs średni waluty obcej ogłaszany przez NBP (wszystkie waluty, wszystkie tabele A i B kursów średnich za rok 2016). Jak automatycznie wstawić kurs średni NBP w Microsoft Excel ? Wystarczy np. formuła "=nbpks2016ab(data;waluta)" i kurs średni NBP gotowy ! Dodatek udostępnia także inne formuły. W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 56,00 zł
w 5 paku: 27,80 zł
03/01/2017 pobierz
| opis funkcji | kursy walut nbp teoria | licencja | jak kupić ?

pobierz formuła Excel Odsetki Lombardowe

Kalkulator Odsetek Lombardowych 2024 - 1992

Funkcja (dodatek uzupełniający Excel) obliczająca wysokość odsetek lombardowych zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi kredytu lombardowego Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (Tabela od 1992 r.). Jak obliczyć odsetki lombardowe w programie Microsoft Excel ? Wystarczy formuła "=odsl(data1;data2;kwota)" i odsetki lombardowe NBP policzone ! W polecenie możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !
Cena: 43,00 zł
w 5 paku: 18,00 zł
24/01/2024 Historia zmian

v.14 (2024-01-24)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2024

v.13 (2023-10-05)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 05/10/2023

v.13 (2023-09-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 07/09/2023

v.13 (2022-09-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 08/09/2022
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2023
Poprawiono intuicyjność nazewnictwa argumentów funkcji

v.12 (2022-07-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 08/07/2022

v.12 (2022-06-11)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 09/06/2022

v.12 (2022-05-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 06/05/2022

v.12 (2022-04-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 07/04/2022

v.12 (2022-03-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 09/03/2022

v.11 (2022-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 09/02/2022

v.11 (2022-01-06)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 05/01/2022

v.11 (2021-12-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 09/12/2021

v.11 (2021-11-06)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 04/11/2021

v.11 (2021-10-09)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2022

v.10 (2021-10-08)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek lombardowych od dnia 07/10/2021

v.9 (2021-01-02)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2021
II. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu umożliwienia działania w środowisku Mac OS

v.8 (2020-06-09)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek 0.5% od dnia 29/05/2020

v.8 (2020-04-15)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek 1.0% od dnia 09/04/2020

v.8 (2020-03-28)
I. Uzupełnienia:
Uzupełniono stawkę odsetek 1.5% od dnia 18/03/2020

v.8 (2020-02-15)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2020

v.7 (2019-01-04)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2019

v.6 (2018-03-07)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2018

v.5 (2017-01-06)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2017

v.4 (2016-01-09)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2016

v.3 (2015-03-07)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.2 (2014-10-12)
I. Usprawnienia:
Modyfikacja kodu w celu uzyskania lepszej wydajności
II. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych na rok 2015
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych
Komunikat o błędzie w dacie pojawia się jako wynik zapytania zamiast wyskakującego okna

v.1 (2014-02-11)
I. Uzupełnienia:
Dodano daty świąt i dni wolnych od pracy na rok 2014

v.1 (2013-07-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.1 (2013-06-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.1 (2013-05-15)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.1 (2013-03-12)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.1 (2013-02-10)
I. Uzupełnienia:
Uzupełnienie stawek odsetek lombardowych

v.1 (2013-01-31)
pobierz
| opis funkcji | odsetki lombardowe teoria | licencja | jak kupić ?
Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Sebastian Brutanek