sebastianbrutanek.com ; tel. 503128803 ; ING Bank Śląski S.A. 56105014451000009139384821

odsetki ustawowe | odsetki podatkowe | odsetki maksymalne | odsetki lombardowe | obliczanie wynagrodzenia

  o f e r t a
oferta
p o r t f o l i o
portfolio
k o n t a k t
kontakt
c e n n i k
cennik
o  n a s
o nas

o  n a s
Firma oferuje projektowanie, tworzenie i sprzedaż interaktywnych dokumentów elektronicznych oraz użytkowych programów komputerowych a także kompleksową obsługę przy wdrażaniu i wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych.


Formuła Excel obliczająca wynagrodzenie netto, brutto, ZUS pracodawcy,
ZUS pracownika, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy i inne

Kalkulator Wynagrodzeń 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 (...) 2000
opis funkcji, dostępne polecenia, przykłady zastosowań, instalacjaFunkcja Excel Kalkulator Wynagrodzeń - Opis dodatku i informacje ogólne


Dodatek (program uzupełniający) do programu Excel pakietu Microsoft Office umożliwia korzystanie z zawartej w nim formuły (zawartych w nim funkcji) w sposób analogiczny do funkcji wbudowanych tj. poprzez wpisanie w komórce arkusza kalkulacyjnego stosownego polecenia.

Dodatek kalkulator wynagrodzeń udostępnia polecenie/formułę obliczającą wynagrodzenie netto z brutto oraz brutto z netto z tytułu umów:
- umowa o pracę,
- umowa zlecenie (składki ZUS - tylko ubezpieczenie zdrowotne NFZ),
- umowa zlecenie (składki ZUS - ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne, rentowe,
  chorobowe),
- umowa zlecenie (składki ZUS - ubezpieczenia: zdrowotne, emerytalne, rentowe),
oraz koszty wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę/zleceniodawcę (koszty ZUS płatnika składek) zgodnie z obowiązującymi: stanem prawnym i stopami procentowymi na przestrzeni ich obowiązywania (tabela od roku 2000 do 2016).

Jak obliczyć kwotę netto/brutto w programie Microsoft Excel ?

Dzięki dodatkowi Kalkulator Wynagrodzeń wystarczy, że wpiszesz formułę a kwota wynagrodzenia netto/brutto liczy się 'sama' !!!

Możesz zarówno wpisać dane jak i wskazać adresy komórek !Kalkulator Wynagrodzeń 2000-2016 formuła Excel - Składnia polecenia:UMOWA O PRACĘ (netto z brutto i brutto z netto)

=nuop(kwota_brutto;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę dla pracownika z absencją z powodu choroby. Formuła uwzględnia 80% chorowego za dni absencji.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku wynagrodzenia i limitu składek ZUS. suma_wyplat - suma brutto poprzednich wypłat w roku. liczba_wyplat - liczba poprzednich wypłat w roku.

=nuop(kwota_brutto;data;dni_choroby;stawka_chor;suma_wyplat;liczba_wyplat;KUP) w przypadku podanie siódmego argumentu funkcja zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę z uwzględnieniem innych niż stardowe wskazanych kosztów uzyskania przychodów. "B" - koszty podwyższone pracownika dojeżdżającego z innej miejscowości. Możliwe jest także podanie konkretnej kwoty miesięcznych KUP.

=nuopp(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia obliczoną bez uwzględniania KUP (zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu) i kwoty wolnej z opodatkowania (np. premia dla pracownika)

=buop(kwota;data) zwraca wynagrodzenie brutto z kwoty netto (umowa o pracę)

=buopp(kwota;data) zwraca kwotę brutto premii dla własn. pracown. (bez uwzg. KUP i k.wolnej)


UMOWA ZLECENIE (netto z brutto i brutto z netto)

=nuz(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając jedynie składki ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.

=nuzz(kwota;data) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.).

=nuzz(kwota;data;0) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).

=buz(kwota;data) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczenia zdrowotnego NFZ).

=buzz(kwota;data) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren., ch.).

=buzz(kwota;data;0) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia uwzględniając składki ZUS z tyt. ubezpieczeń: zdr, em., ren.).


UMOWA O DZIEŁO (netto z brutto i brutto z netto)

=nuod(kwota;data;stawka) zwraca kwotę netto wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło. Można podać stawkę podatku (domyślnie 20%).

=buod(kwota;data;stawka) zwraca kwotę brutto wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło. Można podać stawkę podatku (domyślnie 20%)


SKŁADKI ZUS

=kplatn(kwota;data) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez płatnika/pracodawcę (koszty pracodawcy obejmują ubezpieczenia: em., ren., wyp., f.pr., fgśp).

=kplatn(kwota;data;suma_wyplat) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez płatnika/pracodawcę z uwzględnieniem sumy wypłaconego w roku wynagrodzenia i limitu składek ZUS. suma_wyplat - suma brutto poprzednich wypłat w roku.

=zpracown(kwota;data) zwraca sumę składek ZUS finansowanych przez pracownika (obejmuje ubezpieczenia: em., ren., ch.).


WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY I ZASIŁEK CHOROBOWY

=bwch(kwota;data;dni;stawka) zwraca wynagrodzenie brutto za dni choroby z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=bwchbz(kwota;data;dni;stawka) zwraca wynagrodzenie brutto za dni choroby z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzch(kwota;data;dni;stawka) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzch(kwota;data;dni;stawka;1) zwraca zasiłek chorobowy netto, z kwoty nie pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne, uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne.

=nzchbz(kwota;data;dni;stawka;1) zwraca zasiłek chorobowy netto z kwoty pomniejszonej o ubezpieczenia społeczne uwzględniając kwotę zwolnioną z opodatkowania.
Pobieranie dodatku Płace w Excel i odnośniki do innych funkcji dodatkowych


pobierz dodatek Excel - kalkulator wynagrodzeń netto brutto

Zobacz inne formuły w Excelu:
- adresy Urzędów Skarbowych w Polsce,
- kwota słownie w języku polskim,
- kwota słownie w języku angielskim,
- kwota słownie w języku niemieckim,
- kwota słownie w języku francuskim,
- kwota słownie w języku rosyjskim,
- sprawdzanie rachunku bankowego, pesel, regon, NIP, dowodu os.,
- kalkulator odsetek podatkowych ZUS, VAT, PIT, PCC, etc. 1998-2015
- kalkulator odsetek ustawowych 1990-2015,
- kalkulator odsetek umownych dowolne własne,
- kalkulator odsetek maksymalnych 2006-2015,
- kalkulator walutowy kurs średni NBP walut obcych tabela A,
- kalkulator walutowy kurs średni NBP walut obcych tabela A i B,
- kalkulator odsetek lombardowych (wg stóp kredytu lombardowego NBP)
Kalkulator wynagrodzeń formuła Excel - Przykłady użycia


Rys. 1. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej wynagrodzenie netto (umowa o pracę) podając dane (kwota brutto; data) bezpośrednio w formule.

przykład 1 - netto/brutto umowa o pracę (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane bezpośredniow formule

Rys. 2 i 3. Fragmenty arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Przykłady użycia funkcji obliczającej wynagrodzenie brutto podając w formule adresy komórek (kwota netto; data).

przykład 2 - netto/brutto umowa zlecenie z ZUS (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkach

przykład 3 - netto/brutto umowa o pracę (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkach

Rys. 4. Fragment arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Przykład użycia formuły / funkcji obliczającej koszt składek ZUS finansowanych przez płatnika składek (ZUS pracodawcy / zleceniodawcy) podając w formule adresy komórek (kwota brutto; data).

przykład 4 - koszty ZUS płatnika/pracodawcy/zleceniodawcy (kalkulator wynagrodzeń) - obliczanie w Excel - dane w innych komórkachKalkulator Wynagrodzeń - Instalacja dodatku do programu Microsoft Excel


Instalacja dodatku przebiega w dwóch etapach:
1.) skopiowanie dodatku do katalogu z dodatkami,
2.) uaktywnienie w programie Excel.

Aby sprawdzić domyślną lokalizację dodatków należy uruchomić Excel i kolejno wybrać:

Instalacja dodatku - przycisk Przycisk Pakietu Office
Instalacja dodatku - przycisk Opcje programu Excel
Instalacja dodatku - przycisk Dodatki
Instalacja dodatku - przycisk Przejdź...
Instalacja dodatku - przycisk Przeglądaj...
Instalacja dodatku - okno Przeglądaj

Przycisk pakietu Office  -->  Opcje programu Excel  -->  Dodatki  -->  Przejdź...  -->  Przeglądaj...
a następnie w oknie, które się otworzy, rozwijając/klikając pasek adresu, sprawdzić ścieżkę do katalogu. Do tego właśnie katalogu najlepiej skopiować dodatek.

W większości przypadków, sprawdzona zgodnie z powyższym, domyślna lokalizacja dodatków będzie pokrywać się:

- dla Windows XP:
   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Dane aplikacji\Microsoft\Dodatki\

- dla Windows Vista, Windows 7, Windows 8:
   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Dodatki\

- lub niezależnie od wersji systemu operacyjnego, w katalogu Library, znajdującym się w folderze instalacji pakietu Microsoft Office (Uwaga: ta lokalizacja nie jest zalecana, w niektórych przypadkach może rodzić problemy z uprawnieniami i dodatek może nie działać !)
   C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Library\

Uwaga !
Proszę się upewnić, czy pobrany dodatek ma rozszerzenie .xla W innym przypadku (np. .xls) proszę ręcznie zmienić rozszerzenie na .xla . Jeżeli nie ma możliwości zmiany rozszerzenia dodatku ( system nie pokazuje rozszerzeń plików ), trzeba zmienić jego konfigurację. Można to zrobić wchodząc do Panel sterowania -> Opcje folderów zakładka Widok poprzez odznaczenie pola wyboru przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.Formuła Excel Kalkulator Wynagrodzeń - Ładowanie (aktywacja) zainstalowanego dodatku

Excel 97 - 2003
1. kolejno wybierz z głównego menu: Narzędzia -> Dodatki
2. zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
3. kliknij przycisk OK

Excel 2007, 2010, 2013
1. kolejno wybierz: Przycisk pakietu Office lub Plik -> przycisk Opcje programu Excel
2. następnie: Dodatki -> przycisk Przejdź...
3. zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodatki W polu dostępne dodatki zaznacz pole wyboru obok dodatku, który chcesz załadować
4. kliknij przycisk OK

Od tej chwili za każdym razem gdy otworzysz arkusz Excel Microsoft Office dodatkowe funkcje (kalkulator płac / wynagrodzeń netto brutto) będą aktywne.Copyright © 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 SB